oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Minor

oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna v Praze


podklady pro uchazeče:

zřizovací listina p.o. Minor

zřizovací listina p.o. Městská knihovna v Praze<br>

výroční zpráva p.o. Minor za rok 2022

výroční zpráva p.o. Městská knihovna v Praze za rok 2022

podrobný rozpočet na rok 2023 p.o. Minor a Městská knihovna v Praze na vyžádání - michaela.kleinova@praha.eu