oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Muzeum hl. m. Prahy

oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou

oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Divadlo Na zábradlí


podklady pro uchazeče:

zřizovací listina p.o. Muzeum hl. m. Prahy

zřizovací listina p.o. Divadlo pod Palmovkou

zřizovací listina p.o. Divadlo Na zábradlí

výroční zpráva p.o. Muzeum hl. m. Prahy za rok 2021

výroční zpráva p.o. Divadlo pod Palmovkou za rok 2021

výroční zpráva p.o. Divadlo Na zábradlí za rok 2021

podrobný rozpočet na rok 2022 p.o. Muzeum hl. m. Prahy, Divadlo pod Palmovkou a Divadlo Na zábradlí na vyžádání - michaela.trmalova@praha.eu