Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (ZDE)

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 2257 ze dne 18.12.2012 (ZDE)

 

Do výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Divadla pod Palmovkou jsou přihlášeni tito uchazeči:

1. MgA. Jiří Trnka

Souhlasí se zveřejněním koncepčního řešení příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou- zde

2. Mgr. Petr Sirový 

Nesouhlasí se zveřejněním koncepčního řešení příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou

3. Mgr. Miloslav Mejzlík

Souhlasí se zveřejněním koncepčního řešení příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou- zde

4. Mgr. Michal Lang

Souhlasí se zveřejněním koncepčního řešení příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou- zde

5. MgA. Petr Kracik 

Souhlasí se zveřejněním koncepčního řešení příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou - zde

6. Mgr. Janeta Benešová

Souhlasí se zveřejněním koncepčního řešení příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou - zde

7. MgA. Josef Hervert

Nesouhlasí se zveřejněním koncepčního řešení příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou