Rada hlavního města Prahy na  svém zasedání dne 9. 4. 2013 usnesením č. 529 jmenovala s účinností od 1. 9. 2013 pana Mgr. Petra Štědroně, Ph. D., do funkce ředitele příspěvkové organizace Divadlo Na zábradlí.

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 529 ze dne 9.4.2013 (ZDE)


Komise Rady hlavního města Prahy pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Divadlo Na zábradlí na svém včerejším zasedání  vyhodnotila  většinou čtyř hlasů  na prvním místě pana Mgr. Petra Štědroně, Ph.D., na druhém místě třemi hlasy pana MgA. Petra Prokopa . Pořadí uchazečů na dalších místech komise nestanovila.

Komise doporučila Radě hlavního města Prahy na  funkci ředitele Divadla Na zábradlí jmenovat Mgr. Petra  Štědroně, Ph.D.


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (ZDE)

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 2257 ze dne 18.12.2012 (ZDE)

 

Do výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Divadla Na zábradlí jsou přihlášeni tito uchazeči:

1. MgA. Martin Glaser

Souhlasí se zveřejněním programu uměleckého využití Divadla Na zábradlí - zde

2. Mgr. Petr Štědroň, Ph. D.

Souhlasí se zveřejněním programu uměleckého využití Divadla Na zábradlí - zde

3. MgA. Petr Prokop

Souhlasí se zveřejněním programu uměleckého využití Divadla Na zábradlí - zde

4. Ing. Milan Corjak

Souhlasí se zveřejněním programu uměleckého využití Divadla Na zábradlí - zde

5. MgA. Martina Schlegelová, Ph. D.

Souhlasí se zveřejněním programu uměleckého využití Divadla Na zábradlí - zde

6. Vladimíra Lenertová

Z důvodu nesplnění dokončeného požadovaného stupně vzdělání vyřazena

7. Mgr. Jiří Bábek

Nesouhlasí se zveřejněním programu uměleckého využití Divadla Na zábradlí

8. MgA. Jakub Hora

Souhlasí se zveřejněním programu uměleckého využití Divadla Na zábradlí - zde