Přihlašte se do open callu a staňte se součástí kreativního klastru v Pražském kreativním centru (PKC)!

 

Do open callu je možné zasílat přihlášky od pátku 2. 10. do pondělí 26. 10. 2020 do 00:00 h.

 

Výzva je dostupná zde -> https://forms.gle/7zunHwXFksKfGf8z7

 

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku PKC Marii Zichovou – marie.zichova@praha.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracujete na projektech v oblasti vzdělávání, kulturních a kreativních odvětví nebo na projektech pro rozvoj města? 

Je pro vaši organizaci klíčová mezioborová spolupráce a aktivní diskuze?

Přihlašte se do opencallu a staňte se součástí inovativního klastru v Pražském kreativním centru (PKC)!

 

Své přihlášky zasílejte prostřednictvím formuláře dostupného zde -> https://forms.gle/7zunHwXFksKfGf8z7

 

PKC je živá a tvůrčí laboratoř v samém centru města, kulturně-vzdělávací klastr, meeting point a místo odborné diskuze v rozvoji kultury, kreativity, podnikavosti a vzdělávání v hlavním městě Praze.

 

Propojuje aktivní obyvatele, zástupce nevládních organizací a privátního sektoru s reprezentanty veřejného sektoru, aby se společně zamýšleli nad inovativními řešeními pro kreativní město. 

 

Klíčová v činnosti Pražského kreativního centra je vzájemná aktivní spolupráce rezidenčních organizací a společná realizace pilotních projektů.

 

PKC nabízí kancelářské a společné pracovní prostory za 450,- Kč / m2 / měsíc (včetně služeb a DPH). Vybraným organizacím bude od 1. 1. 2021 nabídnuta podnájemní smlouva na dobu 1 roku s možností prodloužení a přidělena kancelář dle jejich zaměření tak, aby s podobně orientovanými partnery využívaly nejbližší sdílené prostory PKC.

 

V rámci smlouvy je možné využívat 5 zasedacích místností a další zázemí (kuchyňka, technické vybavení - projekční a zvuková technika, prezentační sál Domu u Minuty).

Kanceláře se velikostně pohybují od 11 m2 do 33 m2 (od 3 osob do 8 osob).

 

Kritéria výběru:

1/ soulad s programovými prioritami PKC (níže) 

 

2/ prospěšnost projektu pro inovativní klastr v Pražském kreativním centru

 

Programové priority:

1/ podpora kulturních a kreativních průmyslů (organizace působící v KKP, organizace přispívající svou činnosti k rozvoji KKP, projekty podporující výzkum a vývoj na poli KKP (inovace, nové technologie), projekty propojující akademický, neziskový, veřejný a podnikatelský sektor) 

 

 2/ podpora kreativního vzdělávání a profesního vzdělávání v kultuře (organizace/projekty reflektující trendy v oblasti výchovy a vzdělávání, vzdělávací aktivity na poli KKP a umění)

 

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku PKC Marii Zichovou - marie.zichova@praha.eu