Upozornění na 5. mimořádný zpravodaj IDU, který kromě aktualizovaných opatření ke zmírnění dopadů pandemie na sektor kultury přináší i souhrn inspirativních opatření pro města a kraje. Uveřejňuje také přehled evropských zastřešujících organizací a networků, které se zabývají monitoringem situace v sektoru kultury.

Více na: https://www.idu.cz/cs/aktualne/aktuality/1504-kultura-v-karantene-5-aktualizovana-opatreni-ke-zmirneni-dopadu-pandemie-dobra-praxe-ze-zahranici


Chceme touto cestou upozornit, že 4. mimořádný newsletter Institutu umění – Divadelního ústavu přibližuje vznik metodiky k mapování ztrát v kulturním sektoru, na které IDU participuje společně s VŠE a AMU. Přináší také přehled nových opatření MPO a MPSV, jejichž cílem je zmírnit ekonomické dopady mimořádných vládních opatření v oblasti kultury.

Více na: https://www.idu.cz/cs/aktualne/aktuality/1497-kultura-v-karantene-4-mapovani-ztrat-nova-opatreni-ke-zmirneni-dopadu-pandemie-kultura-online