Formulář finančního vypořádání pro jednoleté i víceleté dotace je k dispozici po přihlášení do profilu uživatele na adrese: granty.praha.eu

Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky na adresu -ID datové schránky: 48ia97h.

V případě technických problémů kontaktujte ASD Software, s.r.o.:  583 300 722, hot-line_granty@asd-software.cz