Pokud jste dnes nestihli doručit finanční vypořádání za grant, které má být dodáno do 31.1.2021 je možné jej doručit ještě podle následujících možností:

- do 31.1.2021 datovou schránkou

- na základě zákona č. 500/2004 Sb., §40 odst. 1 písm. c, Správní řád, je možné v případě, že termín připadá na sobotu, neděli nebo svátek, dodat finanční vypořádání následující pracovní den, tj. v pondělí 1.2.2021.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že v pátek 29.1.2021 je podatelna uzavřena a v pondělí je provozní doba podatelny ve škodově paláci na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1 od 8:00 – 13:00 hod a od 14:00 – 16:00 hod.

Podatelna na Mariánském náměstí je dočasně uzavřena!