Vážení držitelé grantu hl. m. Prahy v oblasti kultury, vážení pořadatelé, kulturní organizátoři, umělkyně a umělci,
dopady opatření proti koronavirové pandemii jsou v tuto chvíli pro kulturu paralyzující. Hl. m. Praha hledá efektivní formy podpory ohroženého kulturního sektoru, aby v rámci svých možností dokázala utlumit ty nejhorší budoucí scénáře. Pro argumentaci se všemi, kdo o případných podpůrných opatřeních budou rozhodovat, nutně potřebujeme znát rozsah dopadů současné situace na kulturní sektor. Věnujte proto, prosím, svůj čas a předejte informace do dotazníku, který připravil Institut umění spolu s DAMU a VŠE ke zmapování dopadů koronavirové pandemie na kulturní sektor. Dotazník naleznete ZDE a je třeba jej vyplnit do zítřejší půlnoci (22.4. 24:00). Data se budou sbírat po dobu restriktivních opatření vlády měsíčně.

Předem děkuji za spolupráci!

MgA. Jiří Sulženko, PhD.
Ředitel odboru

 

///dopis IDU///

Dobrý den,  

moc prosíme o vyplnění a také o případné sdílení s Vašimi kontakty.
Termín pro vyplnění: 15. 4. - 22. 4. 2020 (do 24:00)
Děkujeme! 

 

#kulturnidata #stojimezakulturou
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, jsou všechny naše kulturní instituce –⁠ divadla, koncertní sály, galerie, muzea, hudební kluby a nespočet dalších –⁠ už víc než měsíc zavřené. Kulturní organizace nemohou nabízet své služby a prodávat vstupenky, řada individuálních umělců a dalších pracovníků přišla o živobytí, široká veřejnost nemá příležitost naživo konzumovat umění, a my stále nevíme, kdy se bude moci kultura vrátit k „normálnímu“ provozu.
Jedno už je jisté – ekonomické i provozní dopady na kulturní sféru budou enormní. Aby se jednotliví aktéři dokázali kvalifikovaně rozhodovat, musí mít situaci podrobně zmapovanou a vyhodnocenou. Kvalitní výzkum a z něj vyplývající data a závěry jsou podkladem pro zodpovědné rozhodování kulturních institucí i veřejné správy (tzv. data-driven decisions).
Výsledky tohoto výzkumu budou ale neméně užitečné i pro samotné kulturní hráče, kteří pro své kormidlování v současných rozbouřených vodách potřebují nejen spolehlivou mapu, ale také sextant, aby na této mapě znali svou pozici. Tím se výzkum liší od dosavadních, protože jeho ambicí není pouze zmapovat vytyčenou oblast, ale i poskytnout zpětnou vazbu všem, kteří se na něm podílejí.
Dotazník, který vám předkládáme, je součástí rozsáhlejšího výzkumu ekonomických a provozních dopadů současné krize v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Nezávislý výzkum je realizován dvěma akademickými pracovišti (Katedra produkce DAMU a Katedra Arts Managementu VŠE). V rekordně krátkém čase byl výzkum připraven a připomínkován všemi relevantními oborovými institucemi, profesními asociacemi, Ministerstvem kultury a akademickou sférou, a je ve své šíři a hloubce záměru unikátní. Sběr bude probíhat opakovaně v měsíčních intervalech, abychom dokázali zmapovat celý průběh současné krize, ale i následnou stabilizaci kulturního sektoru.
Současná situace naložila na kulturní organizace nečekané úkoly, zároveň ale otevřela dveře novým aktivitám i způsobům komunikace a podnítila tento vysoce kreativní sektor v hledání inovativních forem uměleckého vyjádření. Zároveň se krize stala příležitostí k bilancování a k realizaci dlouho odkládaných plánů a nápadů. Ve světle současných událostí se podle našeho názoru také jasně ukazuje, že vzájemné sdílení údajů o aktivitách kulturních aktérů může být pro sektor užitečné, a v tomto případě se stává dokonce klíčovým faktorem pro jeho budoucnost. Proto věříme, že si najdete čas potřebný pro zpracování tohoto dotazníku. Investovaný čas se nám všem vyplatí!
Na tomto odkaze shrnujeme základní praktické informace, které zodpoví řadu vašich otázek: 
PRAKTICKÉ INFORMACE
Odkaz na dotazník najdete na tomto odkaze

(Dotazník je potřeba vyplnit online.)

Kompletní informace o sběru dat najdete zde 
 

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku Viktorii Schmoranzovou na emailu: viktorie.schmoranzova@idu.cz.

Výzkumný tým AMU a VŠE