Zřizovatel příspěvkové organizace:

Hlavní město Praha
Zřizovací listina - dokument (.pdf)

 

 Adresa ředitelství: U Trojského zámku 3/120, 171 00 Praha 7

Ředitel:

Mgr. Miroslav Bobek

 

 Telefon: +420 296112 111,
+420 296112 230
 Fax: +420 233 556 704
 E-mail: pr@zoopraha.cz  
 Www: http://www.zoopraha.cz/
 Doprava:
  • AUTOBUSEM: č. 112 z Nádraží Holešovice (stanice metra trasy C)
  • TRAMVAJÍ: č. 14 a 17 do stanice Trojská, pak busem č. 112
  • PARNÍKEM (www.paroplavba.cz)
  • PŘÍVOZEM (www.ropid.cz)
  • NA KOLE: u vchodu do zoo je k dispozici parkoviště kol zdarma. 
Otvírací doba:

Zoo Praha je otevřena po celý rok denně.

Březen: 9.00 - 17.00
Duben, květen, září, říjen: 9.00 - 18.00
Červen, červenec, srpen: 9.00 - 19.00
Listopad, prosinec, leden, únor: 9.00 - 16.00

Upozornění: Pokladny se zavírají půl hodiny před zavírací dobou zoo.

 Vstupné: Více informací zde.
Trojská karta: Více informací zde.

 

V roce 2008 navštívilo pražskou zoo celkem 1 196 954 osob, což je třetí nejlepší výsledek v dějinách organizace.
Došlo ke zřízení víkendové autobusové linky z nádraží Holešovice do Zoo zdarma, dále zavedení volného vstupu
pro seniory nad 70 let a vyčlenění 1,- Kč z každé vstupenky na podporu projektů na ochranu zvířat ve volné přírodě.
Nejvýraznější událostí roku 2008 bylo jarní otevření nového pavilonu pro gaviály indické, nejohroženější krokodýly
světa. Nová expozice nejenže představila návštěvníkům živočišný druh, který není chován v žádné jiné zoo
v Evropě, ale stala se prvním úspěšným krokem na cestě k záchraně těchto mimořádně ohrožených zvířat.
Na celém světě mimo Indii není v současné době srovnatelné zařízení s tak velkým potenciálem tato vzácná
zvířata odchovávat a vracet zpět do přírody. Pavilon se setkal s mimořádným zájmem veřejnosti. Díky němu
bylo dokonce dne 30. 3. 2008 dosaženo nejvyšší denní návštěvnosti v celé dosavadní historii pražské zoo
– na gaviály se za jediný den přišlo podívat celkem 17 446 osob. V roce 2008 pražská zoo pořádala 104 akcí
pro veřejnost. Většina z nich se konala během víkendů nebo prázdnin.

Mezinárodní prestiž Zoo Praha se odrazila i v jejím zařazení mezi nejlepší zoologické zahrady světa,
když v kvalitativním žebříčku publikovaném v časopisu Forbes zaujala sedmou pozici.

Do ZOO přišlo v roce 2008 celkem 374 nových zvířat, odešlo 641 kusů. Transporty z Asie jsou zásadním znakem roku 2008
– podařilo se jich zrealizovat celkem 7 (z Indie, Malajsie, Sri Lanky, Indonésie). Bezesporu nejvýznamnějšími příchody byli
gaviálové a tygr malajský. Příchod sedmi gaviály indických 23. 1. 2008 z Madra Crocodile Bank Trust představuje první
jedince tohoto druhu v instituci Evropské asociaci zoo a akvárií. Tygr malajský, dovezený z Bornea 1. 8. 2008 je teprve
čtvrtým jedincem dovezeným do Evropy od založení evropského chovu.

 

printscreen