Informace k výběrovému řízení na ředitele/ředitelku SO FOK (ZDE)

Zřizovatel příspěvkové organizace: Hlavní město Praha
Zřizovací listina: dokument (.rtf)
Adresa: Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1
Ředitel: Ing. Daniel Sobotka
Koncepce rozvoje příspěvkové organizace SO FOK na léta 2014 – 2018 (ZDE)
Usnesení Rady HMP č. 441 ze dne 26.3.2013 (ZDE)
Telefon: 222 315 981
Fax: 222 310 784
E-mail: pokladna@fok.cz
www: www.fok.cz
Pokladna: Pokladna FOK je od 3. 11. 2008 přestěhována z ulice u Obecního domu do Kulturního a informačního střediska Obecního domu, které se nachází v přízemí OD vlevo za hlavním schodištěm.
Obecní dům, nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1
Po – Pá: 10.00 – 18.00
email: pokladna@fok.cz
Tel: 222 002 336, Fax: 222 322 501
Doprava: metro B - stanice Náměstí Republiky

FOK