Zřizovatel příspěvkové organizace: Hlavní město Praha
Zřizovací listina - dokument (.rtf)
 Adresa: V pevnosti 159/5b, Praha 2, PSČ 128 00
Ředitel: Ing. František Stádník
tel.: 241 410 348 linka 31, 35,
e-mail: Stadnik@praha-vysehrad.cz
 Telefon: 241 410 348
 Fax: 241 410 247
 E-mail: info@praha-vysehrad.cz
 www: http://www.praha-vysehrad.cz/
 Spojení: Metro trasa C - Vyšehrad;
Tram: 7, 8, 24 - Albertov; tram: 3,7,17,16 - Výtoň.

 

 

nkp vyšehrad - sidlo

 

 

Průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace v areálu podle směrovek a orientačních map. Mapy, průvodce, suvenýry je možné získat v Informačním centru Špička.

Informace o Vstupném:
Galerie Vyšehrad 10 Kč.
Cihelná brána (výstava) 10 Kč. děti do 6 let zdarma.
Kasematy Kasematy(s průvodcem) 30 Kč, zlevněné 20 Kč, děti do 6 let zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) 60 Kč.

 

 

Gotický sklep - Nová stálá expozice Historické podoby Vyšehradu
Novou stálou expozici  Historické podoby Vyšehradu  připravila Národní kulturní památka Vyšehrad ve spolupráci s Muzeem hl.m.Prahy, exponáty zapůjčil Archeologický ústav AV ČR a  Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Historické podoby Vyšehradu

Nová stálá expozice představuje pražský Vyšehrad v jeho různých historických podobách. Půvabná lokalita na jižním okraji historických pražských měst si dodnes uchovala osobitý genius loci. Skála nad Vltavou s romantickou zříceninou Libušiny lázně a monumentálním dvojvěžím novogotického kostela láká k návštěvě Pražana i návštěvníka hlavního města. Po vynucené přestávce bude mít návštěvník možnost dozvědět se přímo na místě více informací o proměnách této lokality, jejího určení a pochopení v čase.
Na výstavě návštěvník uvidí doklady pobytu a činnosti lidí na Vyšehradě získané archeologickou činností, z nichž k nejvýznamnějším patří sarkofág získaný při průzkumu okolí kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, dále předměty dokládající osídlení Vyšehradu ve čtvrtém a třetím tisíciletí před Kristem, předměty spjaté s činností vyšehradské kapituly od 11. do 20. století, insignie připomínající přeměnu samostatného Vyšehradu v součást Prahy, památky na působení některých vyšehradských cechů; k ceněným památkám patří i drobný křížek z 11. století nalezený již na konci 19. století na vyšehradském hřbitově v místech hrobu Bedřicha Smetany či medailon  z mastku zhruba z téhož období nalezený pod vyšehradskou skálou.

 

 

 

Vyšehrad NKP