Zřizovatel: Hlavní město Praha
Zřizovací listina: dokument (.rtf)
Adresa: Zenklova 34, Praha 8 – Libeň, 180 36
Ředitel:


MgA. Michal Lang

Rada hlavního města Prahy na  svém zasedání dne 21.5. 2013 usnesením č. 827 jmenovala s účinností od 1. 9. 2013 pana MgA. Michal Langa do funkce ředitele příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou.
Koncepční řešení příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou MgA. Michala Langa (ZDE)

Telefon: 283 011 111
Fax: 283 011 127
E-mail: info@divadlopodpalmovkou.cz
www: www.divadlopodpalmovkou.cz
Pokladna: pondělí až pátek: 10:00 - 18:00
1 hodinu před představením
předprodej začíná vždy první pracovní den předcházejícího měsíce
Doprava: metro B Palmovka, tram 1, 8, 10, 25

Divadlo Pod Palmovkou