Zřizovatel: Hlavní město Praha
Zřizovací listina: dokument (.rtf)
Adresa: Anenské náměstí 209/5, Praha 1, PSČ 115 33
Ředitel:


Mgr. Petr Štědroň

Rada hlavního města Prahy na  svém zasedání dne 9. 4. 2013 usnesením č. 529 jmenovala s účinností od 1. 9. 2013 pana Mgr. Petra Štědroně, Ph. D., do funkce ředitele příspěvkové organizace Divadlo Na zábradlí.
Program uměleckého využití Divadla Na zábradlí Mgr. Petra Štědroně, Ph. D. (ZDE)

Umělecký šéf: David Czesany
Telefon: 222 868 868 - pokladna, ústředna, rezervace
Fax: 222 868 870
E-mail: marketing@nazabradli.cz
www: http://www.nazabradli.cz
Pokladna:

Pokladna se nachází přímo v budově divadla na Anenském náměstí 5:

  • tel. 222 868 868,
  • hromadné objednávky tel.:222 868 870


Otevírací doba:

  • pondělí až pátek: 14.00 - 20.00
  • sobota, neděle a svátky: 2 hodiny před představením


V pokladně lze platit platební kartou!

Doprava:
  • Tramvaj č. 12, 22, 23 (zastávka Malostranské náměstí), pěšky přes Karlův most, za ním doprava a u Novotného lávky doleva
  • Tramvaj č. 6, 9, 14, 18, 21, 22, 23 (zastávka Národní divadlo), pěšky po nábřeží, před Novotného lávkou doprava
  • Tramvaj č. 17, 18 (zastávka Karlovy lázně) nebo metro A - Staroměstská a pěšky po nábřeží
  • Metro B - Národní třída a pěšky
  • Nově můžete využít zvýhodněného parkování v garážích na Palachově náměstí - v pokladně divadla si vyžádejte kupon a máte hodinu parkování zdarma!

divaldo na zábradlí