Zřizovatel příspěvkové organizace:

Hlavní město Praha
Zřizovací listina (.pdf)
Zřizovací listiny (.xls)

 

 Adresa ředitelství: Trojská 800/196, Praha 7 – Troja, 171 00

 Ředitelka:

Mgr. Věra Bidlová

 

 Telefon: +420 234 148 111
 Fax: +420 233 542 629
 E-mail: info@botanicka.cz
 Www: http://www.botanicka.cz/
 Doprava:
  • MHD

Do Botanické se nejjednodušeji dostanete metrem trasy C přes stanici Nádraží Holešovice, kde přestoupíte na autobus číslo 112, jedete až do zastávky Zoologická zahrada nebo Botanická zahrada Troja.

AUTEM
Doporučujeme vyjet ulicí K Bohnicím a K Pazderkám, až na odstavné parkoviště botanické zahrady.

Odstavné autobusové parkoviště ZOO v Povltavské ulici (ze kterého do botanické zahrady půjdete asi 20 minut) nebo parkoviště botanické zahrad v ulici K Pazderkám.

Otvírací doba:
 • Skleník Fata Morgana: 
  Celoročně otevřen úterý až neděle
  , tzn.: pondělí je zavíracím dnem (bývá otevřeno jen při pořádání mimořádných akcí).
 • Venkovní expozice a Vinice sv. Kláry
  Celoročně otevřeny
  denně.
  Listopad až 30. březen vstup zdarma.
 • Vinotéka na Vinici sv. Kláry 
 • Naučná stezka
  Je nepřetržitě volně přístupná zdarma.

Více zde.

Plánky zahrady: Více informací zde.
 Kalendář akcí: Více informací zde.
Trojská karta: Více informací zde.

 

Botanická zahrada hlavního města Prahy je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy a vykonává standardní  činnost
- shromažďování a udržování co nejbohatšího sortimentu rostlin pro zachování genofondu a pro výstavní a naučné účely
(včetně vlastní expediční činnosti). Vytváří veřejné expozice, pečuje o rozvoj území s ohledem na zájmy ochrany přírody
a krajiny a rekreačního využití území, pečuje o genofond české i zahraniční flóry. Jejím úkolem je vzdělávání, výchova
a osvěta v oboru přírodních věd, ekologie a oborech příbuzných, v kontextu kulturně historických vazeb (zejména
vytváření komplexního informačního systému o rostlinách, expertní činnost
a spolupráce s odbornými institucemi, organizace a pořádání výstav, školení, odborných seminářů
a obdobných akcí, průvodcovská a ediční činnost apod.).

Její území na pravém břehu Vltavy je tvořeno z části Vltavskou terasou, z části svahy Trojské kotliny.
Dnešní podoba reliéfu území BZ se utvářela během nejmladších třetihor a především ve čtvrtohorách.
Území náleží k širšímu regionálnímu celku, zahrnovanému pod názvem Barrandien. 
Celková plocha území je 46,70 ha (z toho oplocená část 27 ha).
Intenzivně obhospodařované expozice mají 14,18 ha, ostatní obhospodařované expozice 11,35 ha.
Na území je 7,22 ha lesních expozic, 18,31 ha  ostatních expozic a 3,56 ha vinic.

Pražská botanická zahrada nakoupila do svých sbírek rostliny v celkové hodnotě  
453  000 Kč, získala do svých sbírek celkem  160 druhů nových rostlin z  devíti  čeledí zařazených do seznamu CITES.

 

Pražská botanická zahrada obdržela v roce 2008 neinvestiční příspěvek v celkové výši
64 450 tis. Kč a investiční transfer ve výši 14 871 tis. Kč.

Pražskou botanickou zahradu v roce 2008 navštívilo celkem  304 452 registrovaných návštěvníků.
Skleník Fata Morgana  navštívilo 152 824   návštěvníků, venkovní expozice
151 628 návštěvníků. V zahradě si návštěvníci mohli prohlédnout parkově upravené plochy s výstavnou
kolekcí okrasných zahradních rostlin, jako např. kosatců, denivek, letniček, zahradních trvalek a skalniček.
K prohlídce zvala Japonská zahrada, expozice Turecka
a Středomoří a sbírka vřesovištních rostlin. Vyhlídka na Vinici sv. Kláry  nabízela jeden z nejkrásnějších výhledů na historické centrum Prahy.

Zajímavosti

Nejvyšší návštěvnost zaznamenala výstava tropických motýlů  (34 216   návštěvníků)
a výstava orchidejí (20  464  návštěvníků). Během roku 2008 došlo především k realizaci Pěstebního zázemí
v rámci I. etapy výstavby Areálu západ.  Novou podobu získala cesta s opěrnými zídkami v západní části vinice.
Ve skleníku Fata Morgana jde považovat za nejrozsáhlejší stavební měnu instalaci osvětlovací soustavy v sukulentní části.

Návštěvníci si zakoupili zboží a upomínkové a propagační předměty převážně s tématikou botanické zahrady,
rostlin, motýlů apod. za  2 629  tis. Kč. Návštěvníkům bylo k dispozici  12 průvodců s vysokou profesní úrovní a jazykovou vybaveností.

printscreen