Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 byly zrušeny Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu. Nadále bude podpora kulturních projektů možná v odůvodněných případech formou individuální účelové dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Elektronický formulář žádosti o poskytnutí individuální účelové dotace pro fyzickou a právnickou osobu (.zfo)

 

 

Gabriela Demeterová Collegium.jpg