Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 byly zrušeny Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu. Nadále bude podpora kulturních projektů možná v odůvodněných případech formou individuální účelové dotace.

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 k návrhu na zrušení Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a cestovního ruchu

Elektronický formulář žádosti o individuální účelovou dotaci

Vzorová smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace do 200.000 Kč

Formulář vyúčtování individuální účelové dotace

Od 1. 11. 2016 je možné podávat žádosti pouze o individuální účelovou dotaci. V případě, že žadatel podá žádost o partnerství, bude odborem kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu vyzván ke znovupodání žádosti na formuláři žádosti o individuální účelovou dotaci.