Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1797 ze dne 19. 7. 2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - OZV MHMP v roce 2016 a přijetí partnerství v oblasti kultury v roce 2016

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1797 ze dne 19. 7. 2016

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1573 ze dne 21. 6. 2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - OZV MHMP v roce 2016 a přijetí partnerství v oblasti kultury v roce 2016

Příloha č. 1 usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1573 ze dne 21. 6. 2016

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1407 ze dne 7. 6. 2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - OZV MHMP v roce 2016 a přijetí partnerství v oblasti kultury v roce 2016

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1407 ze dne 7. 6. 2016

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 956 ze dne 26. 4. 2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2016 a přijetí partnerství v oblasti kultury v roce 2016

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 956 ze dne 26. 4. 2016

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 419 ze dne 26. 2. 2016 k návrhu úpravy kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2016 a přijetí partnerství v oblasti kultury v roce 2016

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 419 ze dne 26. 2. 2016

 

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 14/69 ze dne 25. 2. 2016 k návrhu přijetí partnerství v oblasi kultury v roce 2016

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 14/69 ze dne 25. 2. 2016

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 293 ze dne 16. 2. 2016 k návrhu na úpravu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2016 a přijetí partnerství v oblasti kultury v roce 2016

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 293 ze dne 16. 2. 2016

Příloha č. 2 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 293 ze dne 16. 2. 2016