Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2917 ze dne 29.10.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2014 a přijetí partnerství v oblasti kultury 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2917 ze dne 29.10.2014

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1506 ze dne 24.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2014 a přijetí partnerství v oblasti kultury 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1506 ze dne 24.6.2014

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1507 ze dne 24.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2014 a přijetí partnerství v oblasti kultury 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1507 ze dne 24.6.2014

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1042 ze dne 20.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2014 a přijetí partnerství v oblasti kultury 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1042 ze dne 20.5.2014

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 440 ze dne 18. 3. 2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2014 a přijetí partnerství v oblasti kultury 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 440 ze dne 18. 3. 2014

 

Žadatel Název projektu 2 014
ABCD ART BRUT LIVE: TVORBA MARIA DEL CURTO - příprava 500 000
AGENTURA-CI5 s.r.o. 7. Společenské setkání dobrovolných záchranných sborů ČR u příležitosti 150. výročí vzniku českého hasičstva 100 000
AGENTURA-CI5 s.r.o. Drill fest army CZ 150 000
Allstar Group s. r. o. Let´s Dance Prague International Festival 350 000
Amatérská divadelní asociace, občanské sdružení Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla POPAD  80 000
AP Promo s.r.o. Photomeetpoint 150 000
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Dědictví Karla Velikého - výstava (příprava) 400 000
ART CALIBRE Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj 55 000
ART CALIBRE Festivalová postupová přehlídka dětského scénického tance pro hl. m. Prahu 50 000
Art Movement, o. s. Příprava výstavy "Tim Burton a jeho svět" 2 000 000
ArtCorp s.r.o. Bohumil Hrabal Praze - Praha Bohumilu Hrabalovi 150 000
Asociace hudebních festivalů České republiky Závěrečný galakoncert k Roku české hudby 1 500 000
Asociace muzeí a galerií České republiky, občanské sdružení Pražská muzejní noc 100 000
BALET PRAHA, o.p.s. Jubilejní 50. výročí Baletu Praha - Pražského komorního baletu (Příprava) 1 400 000
Božena Wichterlová  Rejchovy komorní slavnosti 100 000
BUBEC, o.p.s. Ocelové skulptury v botanické zahradě - Výstava soch Čestmíra Sušky  300 000
BVA International s.r.o. BIZET GALA 400 000
Cirk La Putyka, o.p.s. Divadlo v tržnici - zkušební provoz 2014 400 000
CZECH PHOTO, o. p. s. CZECH PRESS PHOTO 500 000
Česká astronomická společnost Keplerovo muzeum v Praze - provoz 150 000
Český klub kinoamatérů - videoklub Praha Krajská soutěž amatérského filmu Praha  35 000
Činoherák Ústí, spolek Činoherák Ústí na jevišti Divadla Komedie v Praze 2 000 000
Činoherní klub, o.p.s. Vydání knihy u příležitosti 50ti let výročí ČK 200 000
DOX PRAGUE, a.s. Výstava THIS PLACE 1 900 000
EUROFILMFEST s. r. o. Dny evropského filmu 200 000
FOIBOS BOOKS s. r. o. Slavné vily metropolí - výstava s doprovodným programem 250 000
Ing. Blahoslav Lukavec Betlémské zvonění v Betlémské kapli 95 000
INICIATIVA FÓR_UM, o.s. SAMETOVÉ POSVÍCENÍ 500 000
Institut umění – Divadelní ústav, příspěvková organizace Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 500 000
INTER-KONTAKT-GRAFIK, občanské sdružení Celostátní soutěž volné grafiky "Grafika roku" a Cena Vl. Boudníka 250 000
IUVENTA, občanské sdružení umělecky nadaných dětí a mládeže Hudební procházky 300 000
LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r.o. Filmový festival a výstava Pavla Hrocha v rámci Festivalu svobody k 25. výročí Sametové revoluce 150 000
Martina DIMMEROVÁ Festival divadla a hudby Vyšehraní 250 000
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém - česká pobočka Kulturou proti antisemitismu a neonacismu  180 000
Nadační fond Festival spisovatelů Festival spisovatelů Praha 300 000
Novofest, o.s. Novofest 140 000
O. S. PŘESAH Městská přehlídka v recitaci dětí a mládeže Pražské poetické setkání 50 000
O. S. PŘESAH Městská přehlídka v recitaci mládeže a dospělých Pražský Kalich 60 000
Občanské sdružení pro rozvoj komorní hudby Mezinárodní soutěž komorní hudby Antonína Dvořáka 200 000
Obec architektů GRAND PRIX ARCHITEKTŮ - NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU 80 000
Obecně prospěšná společnost Unitas in musica UNITAS IN MUSICA - Benefiční galakoncert a prodejní výstava pro Arcidiecézní Charitu Praha 60 000
Opona, o. p. s. Oslavy 25. výročí sametové revoluce (Festival svobody) 1 500 000
POST BELLUM, o.p.s. Ceny Paměti národa 2014 250 000
Pražské jaro, o. p. s. Koncert Berlínské filharmonie 1 500 000
Pražský literární dům autorů německého jazyka (nadační fond) 10. výročí založení Pražského literárního domu 160 000
Pražský seniorát Českobratrské církce evangelické OSLAVY 600. výročí znovuobnovení vysluhování podobojí v českých zemích 100 000
RACHOT Production s. r. o. Koncert Kronos Quartet k 40. výročí založení souboru 600 000
Richard Langer cena Ď 300 000
Sdružení pro tvořivou dramatiku Otvírání 20 000
Sdružení SERPENS Via Hrabal v Praze, aneb sluncem zalitý jsou nebesa v Libni, oslavy 100. výročí narození B. Hrabala 150 000
Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska I. Sochařské sympozium Lysolaje 500 000
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Výstavní cyklus „Made in Praha“ – 5 výstav 400 000
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Cena kritiky za mladou malbu 2013 190 000
Společnost Franze Kafky, o. s. Cena Franze Kafky 200 000
Společnost přátel fotografie, občanské sdružení Soutěžní přehlídka PRAHA FOTOGRAFICKÁ/CENY 150 000
Společnost přátel PEN klubu/ Sdružení pro PEN Aktivity a projekty Českého centra Mezinárodního PEN klubu 800 000
Spolek výtvarných umělců MÁNES" KRAJINY DOMOVA BOHUSLAVA DVOŘÁKA (1867-1951) 100 000
Svátky hudby o.s. Svátky hudby v Praze, mimořádné projekty cyklu 100 000
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o. s. Cena Jiřího Ortena 50 000
Svět knihy, s. r. o. Svět knihy Praha 300 000
UMĚNÍ BEZ BARIÉR, občanské sdružení Festival proti totalitě MENE TEKEL - realizace 500 000
UMĚNÍ BEZ BARIÉR, občanské sdružení Festival proti totalitě MENE TEKEL příprava 300 000
ZAHRADA, o. p. s. Praga Caput Cultura - Konference o městotvorném významu kultury 200 000
ŽIVOT 90 Otisky generací v roce 2014 100 000
     
     
Podpořeno 64 projektů   25 005 000