Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 2492 ze dne 10. 12. 2013 (ZDE)

Příloha č. 1 k usnesení RHMP (ZDE)

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1961 ze dne 29.10.2013 (ZDE)

Příloha č. 1 k usnesení RHMP (ZDE)

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1739, ze dne 1.10.2013 (ZDE)

- Příloha č. 1 k usnesení RHMP (ZDE)

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1311, ze dne 30.7.2013 (ZDE)

- Příloha č. 1 k usnesení RHMP (ZDE)

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 864, ze dne 28.5.2013 (ZDE)

- Příloha č. 1 k usnesení RHMP (ZDE)

- Příloha č. 2 k usnesení RHMP (ZDE)

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 865, ze dne 28.5.2013 (ZDE)

- Příloha č. 1 k usnesení RHMP (ZDE)

- Příloha č. 2 k usnesení RHMP (ZDE)

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 613, ze dne 23.4.2013 (ZDE)

- Příloha č. 1 k usnesení RHMP (ZDE)

- Příloha č. 2 k usnesení RHMP (ZDE)

- Důvodová zpráva (ZDE)

- Příloha č. 1 k důvodové zprávě (ZDE)

PARTNERSTVÍ v oblasti kultury v roce 2013 - stav k 31.12.2013
Žadatel Název projektu Schválené částky
   
Sdružení pro tvořivou dramatiku Otvírání 2013 20 000
Český klub kinoamatérů - videoklub Praha Krajská soutěž amatérského filmu 2013 25 000
O. S. PŘESAH Pražské poetické setkání 2013 50 000
ART CALIBRE Festivalová postupová přehlídka dětských skupin scénického tance pro hl. m. Prahu 50 000
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o.s. Cena Jiřího Ortena 2013 50 000
ART CALIBRE Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro hl. m. Prahu  a St. Kraj 55 000
O. S. PŘESAH Pražský kalich 2013 60 000
Amatérská divadelní asociace POPAD 2013, Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla 80 000
Společnost přátel fotografie CENY PRAHY FOTOGRAFICKÉ 150 000
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Cena kritiky za mladou malbu 2013 180 000
Společnost Franze Kafky, o. s. Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 - 13. ročník 200 000
Struny podzimu spol. s r.o. GREGORY PORTER, Jarní GALA 200 000
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém - česká pobočka Kulturou proti antisemitismu 200 000
ČESKÁ TELEVIZE 50. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha 245 000
Divadlo AHA!, obecně prospěšná společnost Multikulturní festival Divadla AHA! a hostujících umělců o životě a díle bratří Čapků ČAPKOVSKÉ JARO V PRAZE - příprava v roce 2013 250 000
INTER-KONTAKT-GRAFIK, občanské sdružení Jubilejní XX. ročník celostátní soutěže volné grafiky "Grafika roku 2013" a XIX. ročník Ceny Vl. Boudníka 250 000
Pražská galerie českého skla, o.p.s. CENA STANISLAVA LIBENSKÉHO 2013 250 000
three brothers , spol. s r.o.,
Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů - slavnostní premiéra v Praze 250 000
Dokumenty, mládež & společnost, o.s. "Děti 50. let v zahraničí" 270 000
AP Promo s.r.o. Photomeetpoint 270 000
Richard Langer XIII. Ročník udílení cen Ď, dík mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům 300 000
IUVENTA, občanské sdružení umělecky nadaných dětí a mládeže Hudební procházky 8. ročník_cyklus koncertů v Trojském zámku, Botanické zahradě a ZOO 300 000
Martina DIMMEROVÁ 10. jubilejní ročník festivalu divadla a hudby Vyšehraní 2013 "OSLAVA" 300 000
MVP agency s.r.o. Královský průvod z Prahy na Karlštejn 2013 300 000
Milan Steigerwald Romeo a Julie - RockOpera 300 000
UMĚNÍ BEZ BARIÉR VIII. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL - festivalu proti totalitě, zlu, násilí, pro paměť národa (první část - badatelská, dramaturgická, scénáristická, organizační a technická - příprava festivalu v roce 2013) 450 000
CZECH PHOTO o.p.s. CZECH PRESS PHOTO 2013 500 000
UMĚNÍ BEZ BARIÉR VII. Ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL - festivalu proti totalitě, zlu, násilí, pro paměť národa (druhá část - realizace VII. Ročníku festivalu v roce 2013) 500 000
Publicum commodum o.s. III. odboj - Komunistická totalita - nejhrůznější období v dějinách českého národa 800 000
Art Movement, o.s. Příprava výstavy "Tim Burton a jeho svět"Tim Burton v Praze - výstava 900 000
Společnost přátel PEN klubu, občanské sdružení Aktivity a projekty Českého centra Mezinárodního PEN klubu v roce 2013 1 000 000
BALET PRAHA, o.p.s. Jubilejní 50. výročí Baletu Praha - Pražského komorního baletu (příprava nastudování slavnostních představení, příprava a realizace mobilní výstavy, PR materiálů vč. mediální prezentace) 1 650 000
NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. HVĚZDY SVÉTOVÉ OPERY 2013  2 000 000
     
Celkem:   12 405 000