DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP upozorňuje, že hl. m. Praha od r. 2013 finančně podporuje při partnerství v oblasti kultury pouze:

- městem schválené ceny v oblasti kultury a umění

- celoměstské/krajské soutěže a přehlídky neprofesionálního umění

- projekty, k nimž partnerství hl.m. Praha samo iniciuje na základě sledování kulturního dění

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 2253, ze dne 18.12.2012 (ZDE)

- Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy (ZDE)

- Příloha č. 2 k usnesení Rady hl. m. Prahy (ZDE)

- Důvodová zpráva

- Příloha č. 1 k důvodové zprávě (ZDE)

- Příloha č. 2 k důvodové zprávě (ZDE)

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 979, ze dne 26.6.2012 (ZDE)

- Důvodová zpráva (ZDE)

- Příloha č. 1 k důvodové zprávě (ZDE)