Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1954, ze dne 20.11.2012 (ZDE)

- Příloha č. 1 k usnesení RHMP (ZDE)

- Důvodová zpráva (ZDE)

- Příloha č. 1 k důvodové zprávě (ZDE)

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1857, ze dne 6.11.2012 (ZDE)

- Příloha č. 1 k usnesení RHMP (ZDE)

- Příloha č. 2 k usnesení RHMP (ZDE)

- Důvodová zpráva (ZDE)

- Příloha č. 1 k důvodové zprávě (ZDE)

 

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 19/52, ze dne 20.9.2012 (ZDE)

- Důvodová zpráva (ZDE)

 

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 19/51, ze dne 20.9.2012 (ZDE)

- Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 19/51 (ZDE)

- Důvodová zpráva (ZDE)

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1347, ze dne 4.9.2012 (ZDE)

- Příloha č. 1 k usnesení RHMP č. 1347 (ZDE)

- Důvodová zpráva (ZDE)

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 978, ze dne 26.6.2012 (ZDE)

- Příloha č. 1 k usnesení RHMP č. 978 (ZDE)

- Příloha č. 2 k usnesení RHMP č. 978 (ZDE)

- Příloha č. 3 k usnesení RHMP č. 978 (ZDE)

- Důvodová zpráva (ZDE)

- Příloha č. 1 k důvodové zprávě (ZDE)

 

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 16/23, ze dne 26.4.2012, k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2012

- Důvodová zpráva

 

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 14/15, ze dne 23.2.2012, k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2012

- Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 14/15

- Důvodová zpráva

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 181, ze dne 21.02.2012 (ZDE)

- Příloha č. 1 k usnesení RHMP č. 181

- Příloha č. 2 k usnesení RHMP č. 181

- Důvodová zpráva

 

PŘIJATÁ PARTNERSTVÍ V ROCE 2012

Žadatel Název projektu Schválené částky v Kč
     
Nari Models, spol. s r. o. Talent dětí dětských domovů a Miss dívek dětských domovů Pha a Stř. kraje 15 000
Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. Karlínské slavnosti dětí 2012 20 000
Sdružení Adria Jsem lepší než Švejk - 11. ročník 30 000
O.S. PŘESAH Pražské poetické setkání 2012 30 000
O.S. PŘESAH Pražský kalich 2012 30 000
Společnost přátel Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 - Kobylisích 37. festival pražských amatérských loutkářů /výběrová přehlídka souborů na 61. Loutkářskou Chrudim/ 30 000
Veleobec sdružených obcí Baráčníků Všebaráčnický krojový ples 30 000
OBEC BARÁČNÍKŮ VINOŘ Oslavy 80. výročí založení Obce baráčnické Jana Ámose Komenského ve Vinoři 30 000
Karel VIRGLER Slavnostní koncerty dětského pěveckého sboru Rolnička v roce 2012 40 000
Karel VIRGLER Hudební dílny Studia Rolnička v roce 2012 40 000
ART CALIBRE Festivalová postupová přehlídka dětského scénického tance pro hl. m. Prahu 2012 40 000
ART CALIBRE Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj 2012 40 000
Ensemble Guillaume Rekonstrukce české utrakvistické liturgie 15. a 16. století, Ensemble Guillaume 2012 40 000
Nari Models, spol. s r. o. Charitativní koncert: Červená stužka a My 40 000
Gymnázium J. Seiferta o. p. s. Pereme se s Thálií 9 40 000
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o. s. Cena Jiřího Ortena 50 000
Amatérská divadelní asociace POPAD 2012 50 000
Folklorní sdružení České republiky Galakoncerty Zpěváček - Slávik a Zpíváme pro radost 50 000
Zpěvácký spolek HLAHOL v Praze Uspořádání koncertu s repertoárem Stvořeníod Josepha Haydna v podání česko-německého ansámblu 50 000
KYTICE Hudební folklorní festival, XXIX. Setkání lidových muzik, VIII. Setkání dětských lidových muzik 50 000
"a." Václav Stratil Mini 50 000
ENTRANCE GALLERY Art Talks 50 000
ZAHRADA, o. p. s. Cirqueon - Projekt profesionalizace odborné knihovny a dokumentačního a informačního centra 50 000
Art Directors Club Louskáček 2012 50 000
"o.s. České hudební kritiky" Ceny Apollo 2011 50 000
Asociace nositelů legionářských tradic, o. s. NĚKOMU ŽIVOT, NĚKOMU SMRT - 70. výročí operace ANTHROPOID, Putovní výstava po pražských školách 50 000
Progres Partners Advertising, s. r. o. Veletrh SBĚRATEL 50 000
"Sklep sobě", Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4, IČO:68379161 Hosté divadla Sklep na Dobešce - podzimní přehlídka 50 000
Nadace Brücke/Most - Stiftung, organizační složka zahraniční nadace  Slavnostní koncert ku příležitosti 15. výročí založení Nadace Brücke/Most a 5. výročí jejího projektu Pragkontakt v Obecním domě v Praze 50 000
Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova Obnova pomníku z roku 1937 Hrdinům od Zborova v Praze 4 a pomníku plk. Josefa Jiřího Švece z Prahy 1 50 000
ENTRANCE GALLERY Cyklus výstav autorů mladé generace 70 000
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o. s. Mezinárodní den povědomí o autismu (WAAD - World Autism Awareness Day, 2. dubna 2012) a Evropské dny autismu (EDA) v Praze 2012 70 000
Česká kultura, o.s. Malostranské komorní slavnosti 70 000
Feng-yün Song, o. s. Songfest 2012 - Rok čínského draka - realizace 80 000
BUBEC, Radouňova 366/1 Divadelní studio Bubec 2012 80 000
"Společnost tance při Taneční konzervatoři Praha" "Večer současného tance s mezinárodní účastí" 80 000
Dětská lidová muzika NOTIČKY "A máme tu svátky…" Velký vánoční koncert Notiček, Host Jaroslav Svěcený & komorní orchestr  80 000
P & J Music s. r. o. 17. Mezinárodní festival jazzového piana 90 000
ABCD Realizace výstavy nejvýznamnějšího světového tvůrce art brut Adolf Wölfli - Stvořitel Univerza 100 000
Folklorní sdružení České republiky Mezinárodní folklorní festival "Pražský jarmark" 100 000
Revolver Revue Viktor Karlík - Podzemní práce / Underground Works 100 000
Komorní orchestr Berg TIMING 100 000
Porte BRÁNA SENIORŮM OTEVŘENÁ - klub FRESH SENIOR 100 000
Porte Fotopříběhy ze staré Prahy 100 000
"Unie českých pěveckých sborů" Musica coniuncta 2012 - Festival neprofesionálního umění 100 000
Agnes Vrbická Mikschová MOTOL MOTOLICE 2012 100 000
Pražská galerie českého skla, o. p. s. "Czech Exellence ve sklářském umění" - Setkání mladých výtvarníků v Praze 100 000
P & J Music s. r. o. Free Jazz Festival 2012 100 000
Sdružení dechových orchestrů České republiky 3. Mistrovství České republiky dechových hudeb Praha 2012, 16. ročník mezinárodního festivalu české a moravské dechovky HRAJ KAPELO, HRAJ 100 000
Divadlo Bez zábradlí s. r. o. Česká mše vánoční v Divadle Bez zábradlí 2012, pro školy i veřejnost 100 000
Společnost Franze Kafky, o. s. III. Bienále Kafka-Borges/Praha - Buenos Aires 2012 100 000
FOIBOS BOOKS s. r. o. Výstavní expozice 100 slavných pražských vil 100 000
Akademie múzických umění v Praze FAMUFEST 2012 100 000
Kamila Berndorffová MŮJ NOVÝ ŽIVOT 100 000
Terra cultura, o. p. s. SOUČASNÁ ČESKÁ DĚTSKÁ ILUSTRACE (výstava a katalog) 100 000
Jiří Vejvoda XVII. Ročník mezinárodního soutěžního festivalu malých dechových orchestrů "VEJVODOVA ZBRASLAV - PRAHA 2012" 100 000
Hendaver, o.s. MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL 100 000
Božena Wichterlová Rejchovy komorní slavnosti - 13. ročník 100 000
Mimo domov 6. ročník OUT of HOME 2012 100 000
Aleš Hustoles RENCONTRENS V. ročník 100 000
Klub pražských spisovatelů Lékaři s Múzou 100 000
MVP agency s. r. o. Čarodějnice na Ladronce 2012 100 000
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s. Tóny Chodovské tvrze 2012 100 000
Pražská galerie českého skla, o. p. s. Sympozium "Budoucnost uměleckého skla očima studentů sklářských škol" 100 000
Obec architektů GRAND PRIX ARCHITEKTŮ - NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU 2012 100 000
Francouzský institut v Praze 15. Festival francouzského filmu 100 000
Talichův komorní orchestr, o.p.s. Koncert k významnému životnímu jubileu Václava Hudečka 100 000
Růžolící chrochtík, spol. s r.o. Praha - Těšnov. První komplexní publikace zachycující odkaz kulturního dědictví  na území hl. m. Prahy , vycházející k 40. výročí ukončení provozu  na jediném klasicistním nádraží světa Praha - Těšnov 100 000
Jan ANDELT DIVADLO V PARKU - den pohádek a hudby pro malé i velké 130 000
KENTAUR MEDIA, s. r. o. Jazz 4 kontinentů 2012 130 000
Česká astronomická společnost Keplerovo muzeum v Praze - provoz 2012 140 000
LA SOPHIA Talent La Sophia 2012 150 000
Michaela Kindlová World Press Photo 150 000
Společnost přátel fotografie PRAHA FOTOGRAFICKÁ - 16. ročník soutěže a výstavy 150 000
"Občanské sdružení SLOVO 21" REQUIEM PRO OSVĚTIM 150 000
Porte TARAS 80 150 000
"c2c - kruh kurátorů a kritiků" ARTWALL 2012 150 000
Taneční studio Light Partitura II. - druhý ročník pražského festivalu komunitního divadla pro děti 150 000
Fotograf 07 o. s. Fotograf Festival - Mimo formát - Public Art 150 000
Porte Podzimní hrátky v Písecké bráně 2012 150 000
ČESKÁ TELEVIZE 49. MTF Zlatá Praha 180 000
Asociace muzeí a galerií České republiky Pražská muzejní noc 2012 180 000
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém - česká pobočka Kulturou proti antisemitismu 180 000
Společnost Franze Kafky, o. s. Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2012 - 12. ročník 200 000
Czech Dance Benefit Society o.s. Prague City Tap Festival 200 000
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků "Made in Praha" (zahrnuje 5 výstav v Galerii kritiků, Adria) 200 000
VerTeDance o. s. Projekt "Handidance" 200 000
ALT@RT o. s. Studio ALTA - Náhradní divadlo 200 000
Pelleova vila, o. p. s. PĚT DEKÁD TVORBY JIŘÍHO ANDERLEHO, Kresby, obrazy, grafiky a plastiky 200 000
AniFest s. r. o. Procházka českým animovaným filmem 200 000
"Setkávání současného Tance" Festival KoresponDance včera a dnes v Praze 200 000
DOX PRAGUE, a.s. Výstava "Karel Nepraš, 1932 - 2002" 200 000
ON STAGE! s. r. o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČO:28998685 OSIDLA SMRTI - realizace 200 000
Pražská komorní filharmonie, obecně prospěšná společnost "Hudební klub Notička" 200 000
Nadace Prague Biennale Prague Biennale Photo 3 200 000
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Výstava "Cesty filosofie a práva 1882-2012" 200 000
VERNON CONSULTING s. r. o. Festival současného umění TINA B. 2012 200 000
Association Club Sparta Praha Corpus Domini - po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 200 000
MCN, obecně prospěšná společnost Babí léto v Dolních Počernicích 200 000
MVP agency s. r. o. Ladronkafest - festival volného času 200 000
Art Movement, o. s. Civic Minds - workshopy, animace, výstava fotografií, projekce animovaných a doku filmů 200 000
Pražská galerie českého skla, o. p. s. "Cherchez la femme", Společná cesta Brychtová-Libenský 200 000
"Divadlo Pro malý" POHÁDKY NA MALÉ SCÉNĚ 200 000
Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, s. r. o. Souboj barokních titánů, Postludium Letních slavností staré hudby 200 000
ArtCity o. p. s. ČeskoSlovenský kulturní podzim*2012 / společné komorní umělecké opusy mladých umělců v měsíci ČeskoSlovenské vzájemnosti. - ročník II 200 000
SPAFI Pražské Filmové Prázdniny 2012 200 000
SYMPOSION - sdružení pro kulturu EKECHEIRIÁ - SVATÝ MÍR - realizace 250 000
Pražská galerie českého skla, o. p. s. CENA STANISLAVA LIBENSKÉHO 2012 250 000
FOIBOS BOOKS s. r. o. Na prahu velké Prahy a dál… 250 000
FOIBOS BOHEMIA, o. p. s. Kotěrovo centrum - Trmalova vila 2012 250 000
INTER-KONTAKT-GRAFIK, občanské sdružení XIX. Ročník celostátní soutěže volné grafiky "Grafika roku 2011" a XVIII. Ročník Ceny Vl. Boudníka 250 000
Nadace Prague Biennale Prague Biennale 6 250 000
NÁRODNÍ DIVADLO FIESTA Nové Scény ND - volně přístupné kulturní programy pro veřejnost pod širým nebem 250 000
Arcibiskupství pražské Noc kostelů 2012 - organizace a propagace 250 000
Divadlo v  Řeznické, o. p. s. Slavnostní premiéry k 30ti letům výročí existence DvŘ 250 000
Pražské centrum s. r. o. KLAMOKLÁNÍ 2012 250 000
Tomáš Čechal Prosecká zastaveníčka, III. ročník 250 000
FOIBOS BOOKS s. r. o. Rok Josipa Plečnika a Pavla Janáka 250 000
MOVE Association s. r. o. Čtvrtý ročník hudebního cyklu On Air 250 000
Cirk La Putyka, o.p.s. Chapiteaux 2012 250 000
PUBLIC ART o.p.s. Pouliční divadelní představení  německého souboru Bängditos Theatre - Űberfluss 250 000
Umění pro děti, o. p. s. GUPD výstava - Zachraňme svět - recyklujme! 270 000
World Association of Pupeteers, o. p. s. 16. ročník Světového festivalu loutkářského umění - Praha 2012 280 000
Martina DIMMEROVÁ Festival divadla a hudby Vyšehraní 2012 "BYLO NEBYLO" 280 000
THEATER.cz, o.s. Pražský divadelní festival německého jazyka 280 000
IUVENTA, občanské sdružení umělecky nadaných dětí a mládeže "Hudební procházky" VII. ročník - cyklus koncertů v Trojském zámku, Botanické zahradě a ZOO 280 000
Richard Langer cena Ď - dík mecenášům a dobrodincům 280 000
Jazz Ungelt s. r. o. HUDEBNÍ WORKSHOPY 2012 - 2. ročník 280 000
Folklorní sdružení České republiky IV. Národní krojový ples FoS ČR - realizace  300 000
Mezinárodní balet Praha, o. p. s. Prague Ballet Summer 300 000
AUVIEX, s. r. o. Svátky hudby v Praze 300 000
Taktum s. r. o. Pavel Brunclík - Fotografie 300 000
Profil Media, s. r. o. Ceny Czech Grand Design za rok 2011 300 000
Divadlo Bez zábradlí s. r. o. "Letní hraní v Divadle Bez zábradlí 2012" 300 000
Slovenské združenie Limbora (SZ Limbora) Mezinárodní festival národů, národnostních menšin a etnik PRAHA SRDCE NÁRODŮ - realizace 300 000
NÁRODNÍ DIVADLO Státní opera Praha dětem - Hurá do Opery! 300 000
Občanské sdružení Letí Centrum současné dramatiky - Generační epicentrum v Divadle Na Prádle 300 000
EUROFILMFEST s. r. o. 19. Dny evropského filmu 350 000
Malostranská beseda, a.s. Mladostranská beseda II. Ročník 350 000
FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a. s. 7. Festival krátkých filmů Praha - realizace 400 000
AGENTURA SCHOK, spol. s r. o. LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 2012 V PRAZE 400 000
Junák - svaz skautů a skautek ČR Trochu lepší svět - století skautingu 400 000
Radka Production s. r. o. 80. výročí narození  Miloše Formana: RETROSPEKTIVA FILMŮ MILOŠE FORMANA 400 000
MVP agency s. r. o. Královský průvod z Prahy na Karlštejn 2012 400 000
Divadlo Orlík STUDIO HRDINŮ 2012 400 000
Stanislav Barek KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY XV. ročník, koncerty v Praze 430 000
Profil Media, s. r. o. Designblok´12, Dny designu v Praze, 14. ročník 450 000
Divadlo AHA!, obecně prospěšná společnost SHAKESPEARE A MROŽEK V GONGU 450 000
UMĚNÍ BEZ BARIÉR VII. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL   - festivalu proti totalitě, zlu, násilí, pro paměť národa (první část - dramaturgická, scénáristická, organizační a technická příprava festivalu v roce 2012) 450 000
ART Prometheus o.s. Mezinárodní festival pouličního divadla Za dveřmi 480 000
BUBEC Sochařské studio Bubec 2012 500 000
Společnost přátel beuronského umění Realizace sochy sv. arch. Gabriela s osazením na stříšku vchodu do kostela sv. Gabriela v Praze na Smíchově, Holečkova ulice 10 500 000
"ART FOR PUBLIC, o. s." CITY SCULPTURE PARK PRAGUE - dlouhodobý výstavní projekt soch oživujících veřejný prostor v hlavním městě Praha 500 000
Milan Steigerwald 7 proti Thébám, rocková opera 500 000
RIFF RAFF s. r. o. Kašpárkohraní, dětský festival/ hudba/*divadlo/hry 500 000
Studentská organizace StudentZone Pražský Majáles 2012 500 000
Bohemia JazzFest, o. p. s. Mezinárodní hudební festival Bohemia Jazz Fest 2012 500 000
Divadlo Na Jezerce s. r. o. Já, Francois Villon 500 000
CZECH PHOTO o. p. s. CZECH PRESS PHOTO 2012 600 000
Muzeum a archiv populární hudby Projekty Popmusea 2012. Výstavy a doprovodné akce o proměnách hudební scény v srdci Evropy. 600 000
BVA International s. r. o. ROSSINI GALA 600 000
UMĚNÍ BEZ BARIÉR VI. Ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL - festivalu proti totalitě, zlu, násilí, pro paměť národa (druhá část - realizace VI. Ročníku festivalu v roce 2012) 650 000
FOIBOS a. s. XVII. ročník přehlídky České divadlo 2012 700 000
Impresario - česká umělecká agentura, spol. s r. o. JARNÍ GALA ve Smetanově síni Obecního domu - DIANNE REEVES & Romero Lumambo, Russel Malone - realizace 700 000
NedomYsleno ČR s. r. o. 21. ročník divadelního festivalu MEZI PLOTY 750 000
AGENCY ARTISTIC INTERNATIONAL s. r. o. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ FESTIVAL PRAHA 2012, Pocta G. Gershwinovi a M. Ravelovi 750 000
NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s. r. o. HVĚZDY SVĚTOVÉ OPERY "ZNÁTE Z MET" 800 000
Taktum s. r. o. Graffiti - Příběhy ze zdi 800 000
2HP PRODUCTION, s. r. o. AghaRTA Prague Jazz Festival 2012 - realizace 800 000
Publicum commodum o. s. Historicko-kulturní program k 70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha "Smrt "boha" smrti" 800 000
LEICA GALLERY PRAGUE o. p. s. Století české dokumentární fotografie v Leica Gallery Prague 800 000
Divadlo Bez zábradlí s. r. o. Slovenské divadlo v Praze - 17. ročník 900 000
Český národní symfonický orchestr s. r. o. Mezinárodní hudební festival Prague Proms 2012 930 000
Luka Praha Praha - Sen letní noci - realizace 1 000 000
P & J Music s. r. o. Jazz Meets World 2012 - realizace 1 000 000
AGENTURA LEMAN s. r. o. Prezentace České obce sokolské, Oslavy 150 let založení SOKOLA - XV. Všesokolský slet 2012 v Praze 1 000 000
Společnost přátel PEN klubu Aktivity a projekty Českého centra Mezinárodního PEN klubu v r. 2012 1 000 000
"Občanské sdružení SLOVO 21" Světový romský festival KHAMORO 2012 - realizace 1 200 000
Milada Peřinová Hudba vánoční Prahy, Hudební festival - 3. ročník 1 300 000
LETITIA - společnost pro rekonstrukci a obnovu Branického divadla BRANICKÉ DIVADLO NEJEN REGIONÁLNÍ 1 400 000
"Společnost GASPARD" LETNÍ LETNÁ 2012, mezinárodní festival nového cirkusu, divadla, vizuálního umění a hudby 1 800 000
ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o. p. s. Mezinárodní hudební festival České doteky hudby - 14. ročník 1 800 000
Ostrovy s. r. o. United Islands 2012 - realizace 2 500 000
Nadační fond Festival spisovatelů Praha Festival spisovatelů Praha 2012 -realizace 3 000 000
FEBIOFEST s. r. o. 19. Mezinárodní filmový festival Praha Febiofest 2012 - realizace 3 000 000
Akademie klasické hudby, o. p. s. Festival Dvořákova Praha 4 000 000
Obecní dům, a. s. Obecní dům 100 let 4 200 000
DIVADLO COMPANY.CZ DIVADLO KOMEDIE 5 625 000
Pražské jaro, o. p. s. Pražské jaro 2012 9 000 000