Ve dnech 12. - 15. října byl MHMP zastoupen na veletrhu CIS v Sankt Petěrburgu, kde měl vlastní stánek. Jednalo se o stánek s motivem pražského Orloje, který získal ocenění za působivý vzhled. Stánek Prahy stál v bezprostřední blízkosti stánku Czechtourismu, poloha byla velmi dobrá. Praha se na veletrhu CIS představila podruhé.

Na stánku se denně v 15 hodin losovalo o propagační předměty. Losování vyvolávalo patřičnou odezvu a zájem o Prahu byl dostatečný. Poněkud rušivým momentem bylo bezprostřední sousedství stánku Středočeského kraje, na kterém se v určitých intervalech vařilo teplé jídlo a na toto občerstvení se dělala fronta. Čekající však měli na druhou stranu dostatečnou možnost si Prahu a prospekty o ní dobře prohlédnout.

Za PIS se veletrhu zúčastnily Kateřina Hejnová a Pavla Štiková.

Dne 14. října byla v 15 hodin uspořádána na stánku malá tisková konference, jíž se účastnilo několik novinářů. Tuto konferenci otevřel konzul Karel Charanza.

Po ní následovalo občerstvení na stánku České republiky, kde byl uspořádán malý raut.

Celkem navštívilo veletrh asi 9000 návštěvníků. Veletrh je sice koncipován jako veletrh pro odborníky, ale již druhý a zejména třetí den veletrh navštěvovala široká veřejnost.

Partnerskou zemí veletrhu byl Egypt, z domácích oblastí Soči, které propagovalo Zimní olympijské hry v roce 2014.

Organizátorská agentura našeho stánku nedodala včas adresy výlepu propagačních plakátů, takže nebylo možné aktuálně zkontrolovat, zda byl výlep skutečně proveden.

 

Po skončení veletrhu byly zbylé prospekty převezeny na konzulát ČR, kde budou s prospekty dále propagačně pracovat, a dále do cestovní kanceláře „Zlata Praga“ (viz vizitky), která bude také prospekty používat pro další propagaci.

 

Zapsala: dol

Praha, dne 18.10.2010