WORKSHOP „TECHNIKY V RESTAUROVÁNÍ MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO BOHATSTVÍ"

Účastník: Mgr. Karel Holub

Partner:  

ICE PRAGA

Italian Trade Commission-Government Agency

Istituto Nazionale per il Commercio Estero

Zamecke schody 1, 118 00 Praha 1, Czech Republic, web: www.ice.it/estero2/praga/default.htm

Komunikace: francouzština, italština, angličtina (bez tlumočníka)

Spolucestující: Mgr. Jan Holeček (Národní památkový ústav - ústřední pracoviště Praha)

Úhrada: Akce se uskutečnila na pozvání agentury ICE, která hradila cestovné a ubytování.

Časový průběh cesty:

neděle 10. 5. 2005  odlet Praha – Benátky v 16:00 hodin, přílet 19:00, ubytování ostrov San Servolo  

pondělí 11. 5. 2005 

    10:00-13:15  Zasedání v sekcích.       

    15:00-18:00  Panelová diskuse; setkání s představiteli italských regionálních organizací z oblasti památkové péče.

úterý 12. 5. 2005 

    10:00-12:30   Workshop - techniky nástěnné malby (al secco)   

    15:00-17:00  Workshop - techniky nástěnné malby (al frescco)   

středa 13. 5. 2005 

    10:00-12:30  Workshop -  technikystucco lustro    

    14:00-18:00  Workshop -  restaurování jezdeckých soch   

čtvrtek 14. 5. 2005   
    10:00-13:00    Workshop - restaurování kamene 

    16:00 odlet Benátky – Milano; Milano – Praha 19:00, přílet v 21:30

Předmět cesty:

ICE PRAGA  (Istituto Nazionale per il Commercio Estero)  je součástí italské vládní agentury pro obchod. (web: www.ice.it) V rámci své činnosti zprostředkovává kontakty s organizacemi nejenom z obchodního a průmyslového segmentu (příkladem byl veletrh, který pod názvem RESTRUCTURA probíhal v Turínu ve dnech 25. – 29. listopadu).

V dubnu ICE uspořádal workshop k odborným otázkám souvisejícím se záchranou a obnovou kulturního dědictví. Partnerem byla organizace Venice european center for the trades and professions of the conservation of architectural herritage.

Tato organizace byla zřízena Radou Evropy, UNESCEM a italskou vládou s cílem organizovat semináře pro umělecké řemeslníky, stavební firmy a další subjekty, které se účastní procesu památkové obnovy kulturního dědictví. Jako sídlo byly určeny Benátky. Workshopu se zúčastnilo přes 20 zahraničních účastníků a na 15 italských lektorů. Přítomni byli také představitelé restaurátorských střechových asociací, pánové Marco Cavaletto (Head of the Commerce and Craft) a Giovanni Di Miceli (Presidente Nazionale di ILMA).

Obsah workshopu:

  1. Umělecká řemesla a památky.
  2. Technologie a památky.
  3. Paralelní semináře k tématům.

Místo

Workshop se konal v areálu bývalého kláštera na ostrůvku San Servolo. Celý areál slouží školící středisko a výzkumné středisko pro záchranu kulturního dědictví. Komplex kláštera je zároveň příkladem nového využití staré sakrální architektury. Na délku více jak půlkilometrový ostrůvek je rozčleněn na ubytovací sektor, kongresovou část a restaurátorské dílny.  

Časový a obsahový průběh

pondělí 11. 5. 2005

10:00-13:15   Blok 1. Tradiční techniky restaurování a městské památky (Technice tradizionali per il restauro del patrimonio urbano).

15:00-18:00   Blok 2. Mezinárodní panelová diskuse; ve svém vystoupení jsem účastníky seznámil s problematikou  památkové péče v hl. m. Praha a České republice.

úterý 12. 5. 2005  

10:00-12:30   Ateliér - techniky nástěnné malby (al secco)   

V ateliéru nástěnné malby italští lektoři seznámili účastníky s problematikou různých omítek používaných na středověkých, renesančních a barokních stavbách, jejich rezistencí vůči klimatickým podmínkám.

15:00-17:00   Ateliér - techniky nástěnné malby (al frescco)   

Zásadní pozornost byla věnována používání barevných pigmentů, jejich nalezištím, vztahu mezi organickými a anorganickými pigmenty i používaným pojivům. Celý průběh byl doprovázen praktickými ukázkami reagence jednotlivých barevných pigmentů na omítce.

středa 13. 5. 2005   

10:00-12:30  Ateliér techniky - stucco lustro    

Jedna z klasických technik při úpravě povrchů, která v podstatě dnes zanikla, ale je předmětem náročného restaurování. Zkušený restaurátor s. L. Passato seznámil účastníky s problémy této techniky, se získáváním původních materiálů, jejich úpravou před restaurováním a následnou

konzervací. V rámci semináře vystoupili také pracovníci památkového stavu v Budapešti, kteří prezentovali technologie restaurování v Maďarsku (viz. www.koh.hu).

14:00 - 18:00  Ateliér -  restaurování kovu

V odpolední části proběhla exkurze do Benátek, kde probíhá přímo na místě restaurování jedné z největších jezdeckých soch na světě – pomník condotiera Coleoniho od Andrea Verocchia. Odborní pracovníci seznámili účastníky s celou problematikou restaurování jezdeckých soch v Itáli a předvedli názornou instruktáž -  počítačová vizualizace procesu, laserové čištění kovových povrchů a jejich konzervace.

čtvrtek 14. 5. 2005 

10:00-13:00  Workshop - restaurování kamene

Hlavním tématem všech přednášejících byl význam kvalitních a  komplexních restaurátorských zásahů při obnově nemovitých kulturních památek, jejích kamenných částí a   technologické postupy.

 15.00 – odjezd na letiště.

Závěry: Přínosy odboru památkové péče MHMP

1. Došlo k navázání kontaktů s evropskou organizací Venice european center for the trades and professions of the conservation of architectural herritage, s možností využívat konzultativně jejich znalostí z oblasti technologických procesů restaurování a konzervace různých klasických materiálů.

2.   Zástupci ILMA/CNA  informovali o náročném projektu restaurování jezdeckých soch v Benátkách. Pan Giovanni Di Miceli (Presidente Nazionale), projevil zájem o další kontakt s Prahou za účelem možné spolupráce (www.cna.it) a metodické pomoci při restaurování jezdeckých soch v Čechách; zvláště by bylo možno využít jejich znalostí a techniky při restaurátorském průzkumu sochy Jana Žižky na Vítkově.

Popisky k fotografiím (zde).