Účastník cesty: PhDr. Jana Hudcová, specialista pro cestovní ruch OKP MHMP
Cílová země – město: Berlín, Německo
Termín konání cesty: 4. - 9. března 2008
Cíl cesty: Veletrh ITB BERLIN
Komunikace: angličtina (bez tlumočníka)
Úhrada:    MHMP
Zpracovala v Praze 31. 3. 2008 PhDr. Jana Hudcová

Veletrh cestovního ruchu ITB BERLIN je největším veletrhem cestovního ruchu v kontinentální Evropě. Již přes padesát let se koná pravidelně v první polovině března a je významnou událostí jak pro profesionály v CR tak pro veřejnost, jíž jsou věnovány 3 dny veletrhu.Ve 26 halách vystavuje  přes 15.000 vystavovatelů a účastní se ho na 8.000 novinářů z celého světa. Toto rozložení není náhodné, protože Němci již tradičně patří k největším cestovatelům a Německo je pro řadu destinací – Českou republiku nevyjímaje- nejdůležitější zdrojovou zemí. Hlavní město Praha se zde  prezentuje pravidelně na stánku Czechtourism, protože velké stánky se do výstavní haly nevejdou na výšku .

Letošní stánek Czechtourism zabíral plochu 600 m2 a to znamená, že svou plochou vévodil celé hale, což v jejím středoevropském pojetí, je velmi významné. Informační stůl hl.m.Prahy byl umístěn již tradičně hned vedle info stánku Czechtourism a na stánku byly promítány filmy o Praze z produkce OKP MHMP.

Je pravdou, že letošní IOTB bylo ochromeno dopravní stávkou v Berlíně, kdy jezdil pouze S-bahn a byla ochromena i letecká a později i vlaková doprava. Je tedy zřejmé, že se řada zájemců na výstaviště nedostavila – patrné to bylo především poslední den veletrhu, kdy byla minimální účast veřejnosti – neděle odpoledne.

Jednání:

a/ ITB Berlín je významnou platformou odborných seminářů a konferencí, kde jsou probírány trendy rozvoje světového cestovního ruchu i jeho jednotlivých odvětví.

b/ Stánek hlavního města Prahy byl  tentokrát hojně navštěvován především polskými cestovními kancelářemi, které jevily zájem hlavně o vybavení svých zájezdů mapami a brožurami o Praze. Vzhledem k tomu, že tyto brožury PIS nezasílá byly odkazovány přímo na centrum PIS v Praze, kde si lze materiály objednat a při příjezdu  vyzvednout.

c/ Konkrétní jednání o návštěv skupiny švýcarských novinářů v Praze u příležitosti zahájení nového nočního vlaku Praha Basilej. Na toto jednání již bylo navázáno a OKP MHMP již připravuje novinářskou cestu spolu s Czechtourism.

d/ Jednání se zástupkyní firmy Neckermann – Thomas Cook, která má zájem o podporu hl.m.Prahy ve svém katalogu pro Rakousko a Německo, protože  zájem o skupinové víkendové návštěvy Prahy klesá, takže by bylo třeba prohloubit propagaci nabídkou kulturních  akcí.

e/ jednání s holandskou firmou Inaxi, která zájem představit v Praze projekt Festival pískových soch a Festival ledových soch – bude dále konzultováno v rámci  MHMP a volených orgánů

f/ Z obecných návštěv na stánku opět vyplynulo, že je zájem o předběžný kulturní program v Praze takže se vydávání kulturního čtvrtletníku pro zahraniční zájemce jeví jako nezbytné.

Závěr:

Účast na veletrhu cestovního ruchu ITB Berlín byla přínosná z několika důvodů.

ITB Berlín je skutečně i teoretickou platformou cestovního ruchu a poznatky zde získané lze dlouhodobě využívat.

Vzhledem k tomu, že  stánek Czechtourism je rozsáhlý a dobře položený a jeho umístění je již tradičně známo, což je na ITB Berlín důležitý prvek, protože návštěvníci hledají svou sféru zájmu zcela automaticky, prezentace hl.m.Prahy na tomto stánku je plně vyhovující. V letošním roce byl stánek Czechtourism  tak rozsáhlý, že zabíral téměř celý prostor haly a jeho reprezentativnost byla ještě posílena.

Konkrétní jednání byla velmi důležitá, na jednom z projektů  již OKP MHMP pracuje (novinářská cesta), další budou zpracovány během nejbližších měsíců. Zajímavé bylo i zjištění, že zájem o víkendové cesty do Prahy na německé straně se snižuje – z tohoto faktu je nutno vycházet při plánování další strategie na německém trhu. Z teoretických poznatků a výzkumů totiž vyplývá, že oblíbenější než městské destinace budou spíše destinace exotické – Jižní Amerika apod.

V každém případě je nutno se na tomto veletrhu každoročně prezentovat, případně navázat další účastí na lokálních veletrzích v Německu.