Účastník cesty: PhDr.Jana Hudcová, specialista pro cestovní ruch MHMP-OKP
Cílová země – město: Kodaň, Dánsko
Cíl: na veletrh cestovního ruchu FERIE KODAŇ
Termín konání cesty: 24. - 28. ledna 2008
Komunikace: angličtina (bez tlumočníka)
Úhrada:    MHMP
Zpracovala v Praze 8. 2. 2008,  Jana Hudcová

Veletrhu cestovního ruchu FERIE KODAŇ se hlavní město Praha zúčastnilo v rámci expozice Czechtourism. Po několika letech se tak vrátila Praha na skandinávský trh a je nutno konstatovat, že velmi úspěšně. Na veletrhu se prezentovalo 1000 vystavovatelů a za 3 dny ho navštívilo 40.000 návštěvníků. Na výstavišti v Bella Center probíhaly souběžně 3 výstavy – FERIE, Golf show a výstava karavanů. Není to náhodné seskupení, ale promyšlený tah organizátorů, protože tato skladba výstav přesně vystihuje zájmy Dánů v oblasti cestovního ruchu. Převažuje zájem o rodinnou dovolenou s pobytem ve stanu či v karavanu. Přestože na první pohled tento trend není pro městskou turistiku příznivý, nelze se nechat mýlit. Právě výstava  karavanů a stanů ukázal  naprosto luxusní možnosti  takové ubytování a potřeba Dánů využívat ho nevyplývá rozhodně z jejich úspornosti, ale spíše životního stylu a nezávislosti. Proto bychom v Praze neměli podceňovat ubytování v kempech, protože specielně dánská klientela sice „ušetří“ na bydlení,ale rozhodně utrácí za další služby včetně nákupů obecně – i při vysokém kurzu koruny je pro ně Česká republika stále levnou zemí.

Další výraznou skupinou ,která vyhledává pobyt v České republice jsou golfisté. I když dávají přednost rezortům, zaznamenali jsme zájem o kombinaci ubytování v Praze a golf v Praze či blízkém okolí. Tento trend může být zajímavý pro městské části, v nichž se nacházejí golůfová hřiště – Hodkovičky, Motol, Hostivař.

Oproti jiným veletrhům cestovního ruchu se zde neprojevily tendence k pouhému sběru materiálů – všichni příchozí zájemci chtěli konkrétní informace a konkrétní materiály

Obrovský zájem o Prahu  se realizoval  především v konkrétních dotazech, nebylo zaznamenáno, že by někdo o  Praze jako městě dosud neslyšel.

Návštěvníci žádali především mapy, seznam ubytování a brožuru Památky. Jejich zájem pramenil poměrně hodně z konkrétních plánů na návštěvu Prahy převážně  v roce 2008, takže zájem byl i o konkrétní kulturní a společenskou nabídku.

Řada  cestovních kanceláří, má  zájezdy do Prahy ve svých katalozích a že případní zájemci  si je mohli přímo objednat.

Zvláštní pozornost je v Dánsku a ve Skandinávii obecně věnována tělesně postižených lidem, kteří jsou začleněni do běžného života a prakticky vše je pro ně uzpůsobeno. Proto pro dánský trh bude  výborným produktem mapa pro vozíčkáře, kterou vydává OKP MHMP a kterou by bylo dobře nabídnout místním cestovním kancelářím a v každém případě nabídnout velvyslanectví v Kodani a zastoupení ČSA tamtéž.

Jednání:

a/Na stánku  se konaly pravidelné ochutnávky českého piva v režii Czechtourism, které  budily značnou pozornost, byly zde promítány filmy hl.m.Prahy. Praha zaznamenala konkrétní požadavky od tour operátorů na mapy a brožury pro konkrétní skupiny. Tyto požadavky byly průběžně plněny.

b/Stánek navštívil český velvyslanec v Kodani pan Ivan Jančárek spolu s obchodním radou panem Miroslavem Čančíkem. Na základě jednání byl ponechána v Kodani část propagačních  materiálů pro využití na prezentačních akcích velvyslanectví a ČSA .

Bylo dohodnuto, že v případě akce, která by se vázala k cestovnímu ruchu, bude OKP MHMP osloveno ze strany velvyslanectví.

Posouzení zdrojového trhu:

Pro Českou republiku je Dánsko stabilním zdrojovým trhem. Neplatí to tak docela o Praze, protože pro Dány je  nejoblíbenějším dopravním prostředkem auto či autobus, takže na Prahu při svých cestách nejsou vázáni. Poměrně  velké možnosti se nabízejí v podpoře místních tour operátorů, zaměření na zájmové skupiny – velmi atraktivní je zde skupina 60+,a  v nabídce produktů jako jsou kvalitní kempy.

Závěr:

Veletrh cestovního ruchu FERIE KODAŇ  potvrdil zásadní předpoklady pro další propagaci a marketing hlavního města. Potvrdilo se, že i ze zavedených trhů nelze bez náhrady odstupovat a že je nutno , byť minimálně povědomí o hl.m.Praze utužovat.

a/ Je nutno nadále intenzivně působit na tomto trhu, v přímém styku s veřejností, zejména v mediální formě a nabízet Prahu jako městop, které spojuje přírodu, umění a volnočasové aktivity

b/ Je nutno využívat všech příležitostí zejména ve spolupráci s Czechtourism, velvyslanectvím a ČSA. Doporučuje ,co se týče fiančního zázemí tento trh nepodceňovat. c/ Zaměřit se nejen na veřejnost, ale i tour operátory.