Účastník: PhDr. Jana Hudcová, specialista pro cestovní ruch OKP MHMP
Termín: 18. – 21.června 2007
Termín: 28. - 30. 1. 2007
Cíl:  Vídeň -  Rakousko
Účel: Účast na veletrhu cestovního ruchu
Komunikace:    angličtina (bez tlumočníka)
Úhrada:    MHMP
Zprávu vypracovala: PhDr. Jana Hudcová
Datum: 19. února 2007

actb Vídeň je středoevropským nabídkovým veletrhem a jeho pořadatel Rakouská centrála pro turistiku do Evropy přivezla 860 mezinárodních nákupčích a na 200 novinářů z celého světa. Na tomto místě je nutno upozornit, že nákupčí za svou účast platí, zatímco novináři jsou zváni  a cesta i pobyt jsou jim plně hrazeny.

Do roku 2005 bylo tehdy ještě atb nabídkovým veletrhem pouze pro Rakousko, letos se ho poprvé zúčastnilo Maďarsko, Slovensko, Česká republika a Slovinsko. Czechtourism nabídl jednotlivým subjektům svůj stánek za velmi výhodných podmínek

Workshop se konal v nových halách vídeňského výstaviště, které obhospodařuje společnost Reed Exhibitions.

Hlavní město Praha se prezentovalo na stánku Czechtourism, který mohl být lépe organizován, nicméně na druhou stranu dal možnost hovořit s přímými zájemci.

Zájem o Českou republiku i Prahu byl velký a to zejména ze zámoří, Skandinávie a Velké Británie.I přesto, že stánek Prahy nebyl na tomto veletrhu nijak spektakulární, navštívila ho  řada zahraničních novinářů- mezi jiným z Číny, Spojených arabských emirátů, Japonska, USA.

Jednání:

Na stánku proběhlo několik rozhovorů pro zahraniční média- čínskou verzi amerického odborného časopisu Travel Agent,, časopis Trade Arabia a čínský Travel Scope. Ze strany tour operátorů byl zájem o navázání konkrétních kontaktů s českými protějšky – v tomto smylu byl velmi přínosný Sales manual, který  zde byl distribuován v novém provedení na CD.

Důležitou součástí celé akce bylo přivezení 45 zahraničních tour operátorů do Prahy na workshop, který organizoval Czechtourism v Praze.Cesta z Vídně do Prahy byla organizována dvěma autobusy. Jednalo se o ředitele či majitele cestovních kanceláří z celého světa –Řecka, Malty, Kypru, Indie, Malajsie, USA, Velké Británie,Ruska,Polska, Maďarska,Francie, Austrálie.

Všichni byli vybaveni celou škálou pražských brožur, mapou, DVD s nahrávkou  filmů Pražská památková rezervace UNESCO. Tentýž film byl i s komentářem promítán v autobuse a setkal se s nadšeným přijetím, stejně jako  filmy Orloj a Mozart. Po celou cestu byly poskytovány kvalifikované informace o cestovním ruchu v Praze a jeho možnostech.

Závěr:

Mezi nejdůležitější poznatky z workshopu patří představení projektu evropského šampionátu ve fotbale,které se bude konat v roce 2008 v Rakousku a Švýcarsku.

Tato prezentace byla důležitá, protože naznačila okolním zemím možnosti jak získat více turistů

Mistrovství Evropy bude probíhat od 7.- 22.6.2008 a to ve Vídni, Salcburku, Innsbrucku, Klagenfurtu, Basileji, Ženevě, Curychu a Bernu. Kromě Vídně, Curychu a Ženevy nemají tato města přebytky ubytovacích kapacit, takže se dá očekávat, že jejich obyvatelé uvítají „odjezd“ před nápory fotbalových fanoušků, a to i proto, že ani Rakousko ani Švýcarsko nepatří k fotbalovým velmocím.

V roce 2006 právě Švýcarsko uspořádalo velkou kampaň v obdobném duchu na německém trhu a zaznamenalo v době mistrovství světa nárůst turistických příjezdů.

Dalším důležitým poznatkem je i zájem tour operátorů o speciální produkty – svatby, možnosti cest zvláštními vlaky, nové kulturní programy.

U tou roperátorů byly zjevné dvě sféry zájmu :

    a) programy na míru, vytvářené speciálně v zámoří, tudíž velmi závislé na internetové komunikaci. Zde se projevil zájem o včasnější uveřejňování kulturní nabídky  i významných akcí –např. hudebních festivalů apod.b) zájezdy organizovaných skupin za speciálními produkty.Zde se otvírá pole pro nabídku hotových balíčků pražských subjektů s dosahem i mimo Prahu.