Účastník: Mgr. Bohuslava Fuxová 

Termín: 6. – 8. června 2006

Cíl: Budapešť, Maďarsko

Účel: 6. regionální konference OWHC (Organization of World Heritage Cities) pro střední a východní Evropu

Komunikace: němčina, angličtina (bez tlumočníka)

Úhrada: MHMP

Zprávu zpracovala: Mgr. Bohuslava Fuxová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, oddělení koncepce, koordinace projektů, kultury a cestovního ruchu MHMP-OKP

 

Program:

6. 6. 2006

15. 00 – 18. 00 hod    příjezd, ubytování, setkání se zástupci budapešťské radnice, oddělení památkové péče

19. 00 – 21.00 hod    Slavnostní zahájení konference, úvodní slovo: Denis Ricard, generální sekretář OWHC

 

7. 6. 2006 

9.30 – 15.00 hod    Konference:

Úvodní příspěvky:

  • Dr. Gábor Demszky – primátor Budapešti
  • Dr. Katalin Kiss – koordinátorka pro střední a východní Evropu OWHC
  • Denis Ricard, generální sekretář OWHC
  • Příspěvky členů OWHC (zástupců měst: Banská Štiavnica, Bardejov, Budapešť, Český Krumlov, Krakov, Kotor, Kutná Hora, Rhodos, Riga, Petrohrad, Tallinn, Vilnius, Varšava, Zamość ad.).

15.00 – 16.00 hod    Panelové diskuse

16.00 – 18.00 hod    Prohlídka historické části města, která je zapsaná na Seznamu světového a přírodního dědictví UNESCO:Basilika sv. Štěpána, Muzeum umění, Palác umění – Múcsarnok

19.00 – 21.00 hod    Společenský večer – představení revitalizace ostrova Margit-sziger a projížďka na lodi kolem ostrova a historickou částí města.

8. 6. 2006

7.00 hod odjezd zpět do ČR, pokračování konference v Kutné Hoře.

Závěry:

Součástí konference bylo i oficiální přijetí účastníků na radnici představiteli města na čele s dr. Gáborem Demszkym, které se uskutečnilo 7. 6. 2006. Přednesené příspěvky budou organizátory konference vydány v příštím roce v konferenčním sborníku.

Strategické cíle OWHC:

  1. kongresy
  2. webové stránky – propagace každého města
  3. programy pro mladé
  4. fondy, granty pro podporu kulturního dědictví
  5. partnerské projekty měst

Závěry:

OWHC asistuje členským městům, zprostředkovává kontakty, pomáhá při výměně odborných zkušeností. Organizace OWHC pořádá konference na téma ochrany kulturního dědictví od roku 1996.
Účelem cesty bylo další srovnání a sběr poznatků z hlavního města, které je také zapsané na Seznam světového a přírodního dědictví UNESCO. Účastníci konference se zajímali o všechno, co patří ke kvalitní prezentaci památek a kulturních programů v historickém území.

Cílem cesty byla prezentace historie Prahy na uvedené konferenci a navázání kontaktů s kolegy ze zahraničních institucí a univerzitních pracovišť, kteří by mohli participovat na odborných aktivitách odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. města Prahy (konference, semináře, partnerská města, monitoring UNESCO).

Vedle vlastní prezentace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu  hl. města Prahy a výsledků pracovních aktivit jeho zaměstnanců v oblasti ochrany kulturního dědictví se podařilo v průběhu oficiálního jednání rovněž navázat kontakty s historickými městy UNESCO (Banská Štiavnica, Bardejov, Budapest, Český Krumlov, Krakov, Kutná Hora, Rhodos, Riga, Petrohrad, Tallinn, Vilnius, Varšava, Zamość). Zástupci uvedených měst projevili zájem o jednorázový odběr map a filmových dokumentů MHMP-OKP a o účast na konferencích a seminářích, pořádaných MHMP-OKP.

Poznatky:

V historické části města vyřešena problematika dopravy. Centrum města, které je zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, netrpí dopravním přetížením jako Praha.