Účastníci:   

 • PaedDr. Zdenka Žárská, koncepční specialistka v oblasti kultury, MHMP-OKP
 • Mgr. Bohuslava Fuxová, koncepční specialistka, MHMP-OKP

Termín: 29.5. – 1.6.2008

Cíl: Bergen - Norsko

Účel: Účast na 56. ročníku mezinárodního festivalu Nordiske impulser 2008

Zprávu zpracovaly: PaedDr. Zdenka Žárská, Mgr. Bohuslava Fuxová, oddělení koncepce, koordinace projektů, kultury a cestovního ruchu, MHMP – OKP

 

Časový průběh cesty:

čtvrtek 29. 5. 2008 7.00 – odlet z Prahy

12.00 hod přílet do Bergenu (s přestupem v Amsterodamu) akreditace a jednání v produkčním centru festivalu

Účast na oficiálním programu festivalu:

místo konání:

pouliční divadelní, taneční a hudební produkce

velký sál koncertního domu Grieghallen – Oslo-Filharmonien plays Beethoven

 • Kaija Saarioho (1952 - ) – Nymphéa Reflections
 • Magnus Lindberg (1958 - ) – Houslový koncert v podání Jacka Liebecka
 • Ludwig van Beethoven – Symfonie č. 5 c-moll
 • Dirigoval: Jukka-Pekka Saraste
 • Logen Teater – Lise Fjelstad & Havatrd Gimse

 

pátek 30.5. 2008

Účast na oficiálním programu festivalu:

místo konání:

Troldsalen -  Griegsvilla - Silvia Moi, John Lidal – přehlídka mladých interpertů

Muzeum a dům Edvarda Griega (1843-1907) Troldhaugen

Prohlídka areálu, ve kterém se nachází muzeum, malý dřevěný srub s výhledem na moře, rodinná vila a nová koncertní síň zajímavě osazená do svažitého terénu se „zelenou“ střechou, kdy výrazným prvkem celé stavby jsou přírodní materiály dřevo, kámen a zatravněná ustupující střecha, dominanta stavby. Stavba je velice pozitivně vnímána a svou hmotou neruší přírodní ráz krajiny, které dominuje pouze dům E. Griega (typická dřevěná norská vila konce 19. století). Nově vybudované muzeum a koncertní sál leží mimo hlavní osu a oba objekty jsou uhodně zapuštěny do terénu. Muzeum se nachází v levé části areálu mezi vzrostlými stromy a při stavbě koncertního sálu se dokonale využil svažitý terén k moři v místě, odkud se do moře vlévala říčka.

Vedle zmíněné vily si Grieg nechal na samé hranici pozemku, těsně u vody postavit malý srub, ve kterém komponoval.

Pouliční taneční a hudební produkce.

velký sál koncertního domu Grieghallen- Stavanger Symfoniorkest

 • Geirr Tveitt (1908-1981) – A Hundred Folk From Hardanger, excerpts op. 151
 • Edvard Grieg – Klavírní koncert a-moll op. 16
 • Geirr Tveitt (1908-1981) – Symfonie č. 1
 • Ole Kristian Ruud, dirigent
 • Sigurd Slattebrekk, klavír
 • Logen Teater – Avre Telefsen   & venner 

Účast na neoficiální části programu festivalu – OiOi Festivalen

Místo konání:

Festplassen

 • Motorsag-massasjen (The Chainsaw Massage) 
 • Kombinace hudby a divokého zvuku motorové pily a dalších perkusionických nástrojů.
 • Hudbu složil Terje Isungset a Fredrick Schjelderup.

 

sobota 31.5.2008 

Jednání s produkčním ředitelem festivalu Olafem  Mackenziem 

Radnice města – město je spravováno správní radou, která je založena na zásadách parlamentarismu. Správní rada je tvořena z pěti členů – komisařů, které jmenuje městská rada. Městská rada je nejvyšším orgánem města.

Prohlídka města Bergen:

Bergen je druhé největší město Norska. Leží mezi sedmi horami.

Prohlídka nejstarších památek Bergenu, které se nacházejí na severní straně zálivu Vagen. Nábřeží Bryggen, bývalá obchodní čtvrť města, byla hlavním centrem obchodu v severní Evropě a tvoří ji souběžné řady domů s dřevenými průčelími s lomeným štítem z počátku 18. století. Jednotlivé stavby jsou tvořeny z hrubých fošen a byly nově zrekonstruovány.

58 dřevěných domů bylo v roce 1979 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Účast na oficiálním programu festivalu:

místo konání:

Lysoen – Telefsen & Gimse
Troldsalen - Griegsvilla – Tuva Semmingsen

Účast na neoficiální části programu festivalu – OiOi Festivalen

 

neděle 1.6.2008 - pevnost Bergenhus

V areálu pevnosti se nachází Haakonshallen, královské sídlo ze 13. století a rosenkrantzská věž, postavená kolem středověkého opevnění v 16. století. V blízkosti pevnosti se nachází nejstarší kostel v Bergenu z roku 1130 – k. Panny Marie.

Výstava v zahradách pevnosti Bergenhus – sochařské symposium.

Bergen Kunstmuseum:

 • Rasmus Mayers Samlinger – privátní sbírka obchodníka Rasma Meyerse (1858-1916) z let 1905-1910, ve které je zastoupen Edvard Munch (1863-1944), především jeho díla z předválečného období. Muzeum se nachází v neobarokním paláci postaveného podle plánů architekta Ola Landmarka.
 • Stenersen – výstava Picasso – Figur og Bilde, Hreinn Fridfinnsson.
 • Lysverket  - rozsáhlá sbírka Nikolaje Astrupa, dále je v muzeu zastoupena sbírka starého umění

15.00 – odjezd na letiště
17.30 – odlet do Prahy (s přestupem v Amsterodamu)
23.10 – přílet do Prahy

Závěry:

Mezinárodní festival Nordiske Impulser v Bergenu je největší kulturní přehlídkou v severských zemích - během 14 dnů uvedl 160 představení z oblasti hudby, divadla, literatury, tance a vizuálního umění. Hlavní pozornost je směrována do oblasti performing arts – důraz je kladen na kreativitu a vzájemné prolínání a ovlivňování  jednotlivých uměleckých směrů. Významnou úlohu na festivalu hraje i výjimečná severská krajina – konkrétní místo  produkce  je voleno velmi citlivě  s ohledem na charakter a druh produkce  (např. velmi působivé  prostředí Griegshalle). Mimořádný zájem o veškeré kulturní dění každoročně přivede na festival přes 50 000 návštěvníků.

Jako většina kulturních akcí  v severských zemích je i festival Nordiske Impulser velmi štědře finančně podporován – podpora z veřejného sektoru představuje 50% celkového rozpočtu (z toho podíl města Bergenu je 26 %), 20 % příjmů představuje vstupné, zbytek – tj. 30%  zajišťují sponzoři.

Celková úroveň festivalu je skutečně výjimečná – přehlídkou žije celé město, do organizačních prací se zapojují všechny vrstvy obyvatel  (hned při příjezdu např. „zpovídá“ v informačním centru festivalu všechny cizince dvojice školáků). Mimořádný zájem města na úspěšném průběhu festivalu se odráží nejen ve finanční pomoci, město se podílí také na propagačních a úklidových akcích.

Jakkoliv lze jen obtížně srovnávat rozlohou, významem  i počtem kulturních akcí tak rozdílná města jako je Bergen a Praha, můžeme konstatovat, že přístup města ke kultuře obecně i konkrétně k festivalu Nordiske Impulser představuje pro organizátory velkou pomoc a pro pořadatele podobných přehlídek v Praze skutečnou inspiraci.