Účastníci:    

  • Ing. Jiří Turek – vedoucí oddělení koncepce, koordinace projektů, kultury a cestovního ruchu, MHMP - OKP
  • PaedDr. Zdenka Žárská, koncepční specialistka v oblasti kultury, MHMP-OKP

Termín:    27.3. – 3.4.2008

Cíl:    Petrohrad

Účel:    Účast na 2. části projektu výměny divadel mezi hl.m.Prahou a partnerským městem Sankt Pětěrburgem, a to recipročně k Petěrburgské divadelní sezóně, která se s velkým úspěchem konala v Praze ve dnech 5. - 9.11. 2007

Zprávu zpracovali: Ing. Jiří Turek, PaedDr. Zdenka Žárská, oddělení koncepce, koordinace projektů, kultury a cestovního ruchu, MHMP – OKP

 

Časový průběh cesty:

čtvrtek 27.3.2008  - přílet do Petrohradu
22.00 – 24.00 Divadlo V.F.Komisarževské – stavba představení Švandova divadla na Smíchově Škola žen

 

pátek 28.3.2008

10.00 – 13.00 Divadlo V.F. Komisarževské – světlo, zvuk – Škola žen

16.00 – 18.00 Divadlo V.F. Komisarževské – zkouška

19.00 – 22.00 slavnostní zahájení Pražské divadelní sezony  - představení Škola žen

22.00 – 23.30 párty u příležitosti zahájení Pražské divadelní sezony

 

sobota 29.3.2008

10.00 - 12.00 Divadlo V.F. Komisarževské  - světla, zvuk  - Periférie

15.30 - přílet  Divadla Buchty a loutky

16.00 - 18.00 zkouška představení

19.00 - 22.00 představení Periférie

 

neděle 30.3.2008

9.00 – převoz dekorací k představení Rocky IX. do divadla Prijut Komedianta

10.00 – 13.30 – stavba Prijut Komedianta

13.30 – odjezd Švandova divadla na Smíchově

14.00 – 16.00 návštěva představení Velkého moskevského cirkusu

16.00 – přílet Pražského komorního divadla

16.30 - 18.00 – zkouška představení Rocky IX.

19.00 – 21.00 - představení Rocky IX. v divadle Prijut Komedianta

 

pondělí 31.3.2008

10.00 - 2.00  Divadlo V.F. Komisarževské – stavba, světlo – Světanápravce

12.30 - odjezd Divadla Buchty a loutky

14.20 - přílet Činoherního klubu

15.00 - 17.00 – zkouška představení Světanápravce

19.00 -  21.00 představení Světanápravce

 

úterý 1.4. 2008

8.00 - Divadlo V.F. Komisarževské – stavba, zvuk, světla k představení Osiřelý západ

9.30  - 10.30  jednání na českém konzulátu  - hodnocení dosavadního průběhu

10.30 - 13.00 návštěva Ermitáže

13.30 - odjezd Ing. J.Turka a Pražského komorního divadla

17.15  - přílet Ing. J.Turka na letiště v Ruzyni

15.30 - 18.30 – zkouška představení Osiřelý západ

19.00 - 21.30 představení Osiřelý západ

 

středa 2.4.2008

9.00 – 12.00 prohlídka města

13.00 – odjezd Činoherního klubu

14.00 – 17.00 návštěva Smolného paláce – v současnosti sídla vedení města Petrohradu

19.00 – 22.00 představení La Sylphide v Mariinském divadle

 

čtvrtek 3.4. 2008

9.00  - 11.30 nábřeží  Něvy v oblasti plánované stavby výškové budovy Gazpromu - prohlídka a    dokumentace

13.30 – odjezd Z.Žárské  na letiště Pulkovo

17.50 – přílet Z.Žárské  na letiště v Ruzyni

 

Závěry  z průběhu Pražské divadelní sezóny v Sankt Petěrburgu

Pražská divadelní sezóna v Sankt Petěrburgu se uskutečnila jako druhá část projektu výměny divadel mezi hl.m. Prahou a partnerským městem Sankt Petěrburgem, a to recipročně k Petěrburgské divadelní sezóně, která se s velkým úspěchem konala v Praze ve dnech 5. - 9.11. 2007.

Projekt divadelní výměny byl obsahově i termínově dohodnut a odsouhlasen primátorem hl.m. Prahy a gubernátorkou Sankt Petěrburgu .

Dramaturgie Pražské sezóny v Petrohradu byla postavena na výběru výrazných, úspěšných a oceněných činoherních inscenací, které jsou v současné době v Praze k vidění. Protože inscenace, které představily ruské scény v Praze, byly především ukázkou výjimečných hereckých výkonů, byl i výběr pro zrcadlovou akci v Petrohradu ovlivněn tímto kritériem. Spektrum žánrové nabídky Pražské sezóny v Petrohradu je široké a tím také odpovídá Petěrburgské sezóně v Praze, jejímž průvodním znakem byla právě žánrová pestrost a kvalita předvedených inscenací.

Pražská sezóna v Petrohradu byla za účasti  náměstkyně primátora Markéty Reedové a vicegubernátorky  Petrohradu Ludmily Kostkinové otevřena inscenací Moliérovy Školy pro ženy v podání Švandova divadla. Záměrem tohoto uvedení byla dramaturgická návaznost na poslední inscenaci Petěrburgské sezóny v Praze, kterou byl Moliérův Don Juan v podání divadla V. Komissarževské. Inscenaci Švandova divadla Škola pro ženy dominuje herecký výkon Ivana Řezáče v hlavní roli, který byl oceněn Cenou Thalie za nejlepší mužský herecký výkon a zároveň byl nominován za nejlepší mužský herecký výkon v anketě o Cenu Alfréda Radoka.

Švandovo divadlo mělo na základě požadavku organizátora z ruské strany možnost uvést na přehlídce i druhou inscenaci. Tou byla česká hra Periferie od Františka Langera. Inscenace byla vybrána i na základě těchto kritérií: inscenace hry českého autora; výrazné a kritikou ceněné herecké výkony Viktora Limra, Stanislava Šárského a Jany Strykové; tematika je blízká Dostojevského Zločinu a trestu (Langer se netajil touto inspirací) a tím byla atraktivní i pro ruského diváka.

Českou loutkářskou scénu reprezentoval soubor alternativního loutkového divadla Buchty a loutky, který na pražské přehlídce uvedlúspěšné představení Rocky IX. Inscenace Rocky IX získala v roce 2004 prestižní putovní cenu ERIK udělovanou nejpozoruhodnějším loutkářským inscenacím roku. Dramaturgickým záměrem uvedení Rockyho IX. je představení současného trendu a alternativního směru typického českého divadelního umění jako je práce s loutkou. Zařazení inscenace Rocky IX vytváří protiváhu loutkovému představení VIJ, které bylo uvedeno v rámci Petěrburgské divadelní sezóny v Praze.

Pražské komorní divadlo (Divadlo Komedie) nabídlo Petrohradu inscenaci Světanápravce od Thomase Bernharda, která reprezentuje výraznou inscenační tvorbu tohoto divadla na poli současné dramatiky. Martin Finger získal za roli Světanápravce Cenu Alfréda Radoka v kategorii mužský herecký výkon v roce 2006. Inscenace rovněž získala cenu MAX za rok 2007, kterou uděluje vedení Pražského divadelního festivalu německého jazyka a Kulturní nadace Allianz.

Přehlídka Pražská sezóna v Petrohradu vyvrcholila představením Osiřelý západ v provedení Činoherního klubu. Inscenace, která v dramaturgii sezóny zastupovala činoherní protiváhu klasické dramatice prezentované Švandovým divadlem, získala Cenu Alfréda Radoka 2002, byla vyhlášena hrou roku a činoherní inscenací roku, její režisér Ondřej Sokol byl  vyhlášen talentem roku a převzal Cenu Thálie určenou mladému umělci do 33 let.  Představení se  setkalo u petrohradského publika i odborné veřejnosti s mimořádným  ohlasem - oceňovány byly jak herecké výkony, tak režijní práce.

Ve svém výsledku byla celá Pražská divadelní sezóna v Sankt Petěrburgu velmi úspěšná, představení byla zcela vyprodána a všechna pražská divadla se těšila zájmu diváků, divadelních odborníků i médií.