Účastník :       dr.Zdenka Žárská, koordinátorka v oblasti kultury, MHMP – OKP

Termín :    3. – 5. 5. 2010

Cíl:     Německo, Frankfurt nad Mohanem

Účel :   Na základě pozvání Úřadu města Frankfurt nad Mohanem, které zprostředkovalo OZV MHMP, jsem se zúčastnila 1. ročníku mezinárodního festivalu s tematikou stárnutí “Film Festival For Generations“ s tím, že kromě prezentace filmů jednotlivých evropských zemí přehlídku doplní festivalové diskuse a worshop na dané téma.

Úhrada :    MHMP

Zvoucí strana  – ubytování, volné vstupenky na filmová  představení

Zprávu zpracovala:    dr. Zdenka Žárská

Časový průběh cesty:

Pondělí. 3.5.2010

7.20 odlet z  Prahy

8.35 přílet do Frankfurtu

10.30-16.00    mezinárodní kulatý stůl „Silver Screening in Europe – Ageing in Movies“- představení jednotlivých účastníků, přednášky, projekce, diskuse – vše v angličtině

16.00    návštěva centra pro seniory Frankfurter Verband

18.00     slavnostní zahájení festivalu  v prostorách  CineStar Metropolis

19.00     projekce úvodního švýcarského  filmu Giulias Verschwinden, diskuse s tvůrci

 

Úterý 4.5.2010

10.00   

  • úvodní slovo zástupce OKP MHMP  (v němčině)
  • představení dalšího českého zástupce - sdružení Život 90 (v angličtině)
  • projekce českého filmu  Vratné lahve
  • diskuse s diváky

13.00    pracovní oběd s ředitelem festivalu a zástupci sdružení Život 90

15.00     projekce španělského filmu Elsa a Fred

19.00   

  • projekce německého filmu Das Zweite Leben
  • diskuse s režisérem

 

středa 5.5.2010

10.00   

  • projekce německého filmu Mazel Tov
  • diskuse s režisérem

13.00    prohlídka města

16.00    odjezd na letiště

20.05    odlet  (zpožděný)z Frankfurtu

21.15    přílet do Prahy

 

První ročník filmového festivalu s tematikou stárnutí reaguje na stále rostoucí potřebu specializované péče o seniory. V rámci kulatého stolu (veden v angličtině), který festival zahajoval, zástupci nejrůznějších státních i soukromých zdravotních i sociálních institucí z Německa, Velké Británie, Belgie, Francie a Polska diskutovali o konkrétních možnostech a zkušenostech jednotlivých oblastí.

Jako pracovnice OKP MHMP jsem na tomto jednání informovala o formách podpory hlavního města v kulturní oblasti s tím, že speciální pozornost jsem věnovala kulturním projektům orientovaným na seniory. Zajímavou součástí workshopu byl příspěvek filmové kritičky, která prezentovala konkrétní situace filmových děl, i zkušenosti z obdobného filmového festivalu v Dublinu pracovnice Older Women´s Network.

Na pracovní oběd, při kterém pokračovala výměna zkušeností účastníků, navázala návštěva střediska seniorů v centrální části Frankfurtu. Péče o seniory zde má dlouhou tradici, o akce Frankfurter Verband, které sumarizuje speciální měsíčník, je velký zájem.

Večerní slavnostní projekci úvodního filmu zahájil přípitek účastníků ve festivalovém centru, kterého se již zúčastnili i další zástupci z České republiky –  4 pracovníci sdružení Život 90. Toto občanské sdružení poskytuje služby seniorům, zdravotně postiženým nebo osamělým občanům. Se zástupci sdružení jsme se následně dohodli na jednotlivých bodech úterního programu, který  zahajuje uvedení českého filmu Vratné lahve.

Večerní projekci švýcarského filmu uvedl předseda mezinárodního kulatého stolu a zástupce pořadatele Matthias Roos, následovala velmi obšírná diskuse diváků s režisérem i pořadateli.

Dopoledne dalšího festivalového dne bylo věnováno českému filmu Vratné lahve. V rámci úvodního slova (v němčině) jsem poděkovala pořadatelům za pozvání, připomněla dlouholetou spolupráci partnerských měst Prahy a Frankfurtu a také seznámila diváky s dosavadní tvorbou autorů (Jan a Zdeněk Svěrákovi) i peripetiemi, které vznik filmu doprovázely. Zástupci sdružení Život 90 přiblížili (anglicky) historii a hlavní zaměření organizace, uvedli konkrétní příklady úspěšných akcí a zmínili záměr - připravit obdobné setkání v Praze v roce 2012. Po projekci filmu Vratné lahve následovala debata s diváky, ve které živě a bezprostředně na dílo reagovali, oceňovali jeho humor a tázali se na aktuální tvorbu obou autorů.

Odpolední program zahájila projekce španělského filmu Elsa a Fred,večer následoval německý filmu Das Zweite Leben, na který navázala opět velmi obšírná diskuse s režisérem.

Poslední den byl věnován dokumentárnímu filmu Mazel Tov, jehož téma (životní cesta ruských Židů) vyvolalo skutečně mimořádnou odezvu.

V závěrečné diskusi se účastníci shodli v názoru, že výběr filmů byl proveden mimořádně šťastně - všechna uvedená díla zaujala odborníky i publikum. Pro mě osobně bylo zajímavé zjištění, že všechny filmy byly opatřeny skutečně kvalitním uměleckým dabingem v němčině (není to tedy české specifikum), ve Vratných lahvích byla dokonce–ve shodě se základním autorským záměrem- přeložena i jména hlavních postav.

Lze shrnout, že první ročník festivalu (ač limitován omezenými finančními prostředky) se opravdu vydařil a splnil očekávání pořadatelů. Pro další práci určitě znamená přínos i navázání osobních kontaktů. V mnoha festivalových debatách odeznělo jednoznačné doporučení – uspořádat další ročníky festivalu. Příspěvkem k řešení tématu bude určitě i akce, kterou na rok 2012 v Praze připravuje občanské sdružení Život 90.

 

18.5.2010    Zdenka Žárská