Účastník:     Mgr. Bohuslava Fuxová 

Termín:    28. 9. – 2. 10. 2006

Cíl:    Norimberk, Stuttgart, Německo

Účel:    6. regionální konference OWHC (Organization of World Heritage Cities) pro střední a východní Evropu

Komunikace: němčina (bez tlumočníka)

Úhrada:     MHMP

Zprávu zpracovala: Mgr. Bohuslava Fuxová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, oddělení koncepce, koordinace projektů, kultury a cestovního ruchu MHMP-OKP

 

1.den: 28. září 2005

NORIMBERK (Nürnberg), příjezd: 14.10 hod, analýza historického centra města (+ Kaiserburg), návštěva kulturního centra – Kunsthaus (vstup zdarma, náklady nehradil MHMP), návštěva Nového muzea – Neues Muzeum – večerní prohlídka (vstup zdarma)

 

2.den: 29. září 2005

Novostavby v historickém centru města – analýza, odjezd vlakem do Stuttgartu

Vhodný příklad použití transparentních přírodních materiálů pro vývěsní štíty, informační tabule, cedule, vizitky na fasádě historických objektů. Dále: nově zrekonstruovaný prvek městského interiéru, město na vlastní náklady investuje do historického prostředí, rekonstruuje drobné architektonické prvky, věnuje pozornost městskému mobiliáři a podporuje zachování hodnot historické prostředí.

Kulturní centrum (Kunsthaus) v Norimberku, nově rekonstruovaný objekt v historickém centru města.

V levé části paláce se nachází soudobá přístavba, která svou vzdušnou prosklenou konstrukcí nenarušuje prostředí. Večer je prostor přístavby osvícen. Kolemjdoucí má tak možnost vždy vnímat, co se děje uvnitř, stává se pozorovatel kulturního dění i tehdy, pokud jde náhodou jen kolem. Objekt se nachází na urbanisticky významném místě, v přízemí funguje samoobslužné infocentrum. Zdarma je rozdáván kvalitní kulturní měsíčník ve formátu A4. Obdobné magazíny se v ČR prodávají v ceně min. 50 Kč. Kulturní měsíčník aktuálně informuje o dění na poli soudobé tvorby v regionu.

Galerie a muzea mají ve všední dny různou otevírací dobu, např. některá jsou otevřená ve středu až do 22 hod. Považuji to za dobrý nápad, jak zpřístupnit prezentované umění manažerům a všem, kteří pracují až do večerních hodin. Večer v muzeu navíc navozuje zajímavou, intimní atmosféru. Návštěvníci tak více ocení tichou atmosféru galerie a cítí se úzce spojeni s prezentovaným dílem. Vše kolem obklopuje již tma.

Novostavba objektu kina IMAX není výraznou dominantou historické části města. Skleněná subtilní konstrukce objektu dodržuje přísně uliční čáru, přizpůsobuje se historické zástavbě.

Detail novostavby v historickém centru města. Ulička pro pěší nepůsobí stísněným dojmem.

Vývěsní štíty, označení provozoven, markýzy v historickém centru

Jednoduché označení provozovny, decentní vývěsní štíty, průhledné informační tabule o historii objektu. V historickém centru jsem pro označování provozoven nalezla především přírodní materiály (sklo, kov, dřevo).

Vhodná řešení označení provozoven: nepůsobí rušivým, křiklavým dojmem, není použit plast, velikost označení nedominuje fasádě objektu.

Příkladná rehabilitace dřevěných arkýřů, velmi rozšířený prvek v celém historickém centru

Veřejný interiér města – informační panely kulturní centra, reklamní panely jsou druhotně využívány i jako stojany na kola pro návštěvníky kulturního centra.

 3. den – 30. září 2005, město Stuttgart

Analýza historické části města z hlediska památkové péče - Altstadt

Altes Schloss, zrekonstruovaný objekt v historickém centru města. Původní špaletová okna byla nahrazena europrofily světle hnědé barvy. Výměnu špaletových oken za europrofily nepovažuji za vhodnou, repase nči výroba kopií původních špaletových oken by byla vhodnější pro prezentaci významné památky města.

Landesmuseum, nádvoří již nepůsobilo rušivým dojmem. Rehabilitace objektu byla provedena citlivě (zůstala zachována i vzrostlá zeleň).

Návštěva univerzity, Vysoká škola informatiky: Prohlídka budovy – novostavby mimo centrum Stuttgartu. Asistent katedry ing. Prokop Jedlička mne provedl celým areálem fakulty, přiblížil výstavbu objektu a diskutoval nad konkrétními technickými problémy. Architektonický projekt byl velice kvalitní, nicméně při realizaci stavby nebylo možné využít dostatečné finanční prostředky pro kvalitní provedení objektu. V tom spatřuji hlavní problém současného fungování objektu.

Další informace na www.neubau.informatik.uni-stuttgart.de .

 

4. den – 1. října 2005, město Stuttgart

Návštěva funkcionalistického sídliště Weissenhofsiedlung. Návštěva funkcionalistického sídliště a muzea byla domluvena bez poplatku vstupného - zdarma.

Adresa: Am Weissenhof, Stuttgart, web: www.weissenhof.de, autor: Ludwig Mies van der Rohe, realizace: 1924 – 27.

Návštěva Statsgalerie Stuttgart, zde probíhala výstava: Picasso – Badende.Návštěva galerie byla domluvena bez poplatku vstupného - zdarma.

Návštěva Kunstmuzea Stuttgart, zde probíhaly výstavy: Stálá expozice – městská sbírka (Adolf Hölzel, Willi Baumeister, Fritz Winter, Dieter Roth, Wolfgang Laib, Karin Sander); Otto Dix – Hommage a‘ Martha; Max Bill – eine Retrospektive. Návštěva muzea byla domluvena bez poplatku vstupného - zdarma.

Württembergischer Kunstverein Stuttgart, výstava Contenance – výstava prezentuje fotografie a videoprojekce. Ocenila jsem především prezentaci drážďanské fotografky Loretty Lux a film Teresy Hubbarrd a Alexandra Birchlera. Návštěva galerie byla domluvena bez poplatku vstupného - zdarma.

 

Odjezd do ČR – 1. října 2005 ve 23.08 hod z nádraží.

Příjezd do Prahy: 2. října 2005 v 9.00 hod.