Země:    Slovenská republika

Město:    Bratislava

Termín:    20. - 25. ledna 2009

Účel cesty:    Realizace kulturního programu Dnů Prahy v Bratislavě

Účastníci:   

  • Mgr. Zdenka Vylitová, koncepční specialistka v oblasti kultury - OKP MHMP
  • PaedDr. Zdeňka Žárská, koordinátorka v oblasti kultury - OKP MHMP

 

Úvodní informace:

Ve dnech 20. – 25. 1. 2009 se uskutečnily Dny Prahy v Bratislavě, pořádané hlavním městem Prahou ve spolupráci s Českým centrem Bratislava (dále jen ČCB). Jednalo se o první zahraniční prezentaci HMP v zahraničí v tomto roce, která současně zahájila projekt, v jehož rámci se v průběhu prvního pololetí roku 2009, u příležitosti českého předsednictví Evropské unie, v Bratislavě představí vybrané jednotlivé kraje České republiky.

Akce byla pořádána v přímé spolupráci s ČCB, v součinnosti s OZV MHMP, bratislavskou radnicí a pod záštitou velvyslance ČR v Bratislavě. Na celkovém zajištění akce, tj. obsahovém, organizačním i finančním zabezpečení se OKP MHMP podílel podstatnou měrou. Program Dnů Prahy v Bratislavě prezentovala kulturní skupina v počtu 55 umělců, výstavářů a doprovodného personálu. Z příspěvkových organizací HMP se akce účastnilo Divadlo Na zábradlí.

Pražská kulturní prezentace v Bratislavě byla oficiálně otevřena 20. ledna 2009 odpoledne vernisáží výstavy fotografií Jana Jindry „Praha Franze Kafky“ v prostorách ČCB a poté slavnostně zahájena večerním koncertem Zemlinského kvarteta v Zrcadlovém sále Primaciálního paláce. Obou úvodních akcí se zúčastnili primátoři a další zástupci obou měst, velvyslanec ČR ve Slovenské republice, zástupci Českých center, ředitelka ČCB, ředitel OKP MHMP a ostatní významní hosté.

Program Dnů Prahy v Bratislavě dále zahrnoval prezentaci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2009, výstavu Galerie J. Fragnera „New Face of Prague“ mapující přes pět desítek nejzajímavějších a nejdůležitějších realizací či projektů současné architektury v Praze po roce 1990 s úvodní odbornou přednáškou, tři večerní divadelní představení, loutkové divadlo pro děti, literární performanci, hudebně-literární pořad a koncert Jana Spáleného se skupinou ASPM.

Podrobný program Dnů Prahy v Bratislavě je uveden v příloze ke zprávě.

Časový průběh cesty:

Úterý 20. ledna

Odjezd z Prahy v 9.30 hodin, příjezd do Bratislavy ve 13.45 hodin, doprava do hotelu Holiday Inn Bratislava + ubytování. Odpoledne setkání s ředitelkou, její zástupkyní a dramaturgem ČCB, poté vernisáž výstavy fotografií Jana Jindry „Praha Franze Kafky“ ve výstavních prostorách ČCB, večer slavnostní zahájení „dnů“ koncertem „Zemlinského kvarteta“ v Zrcadlovém sále Primaciálního paláce. Po koncertě společenské setkání představitelů obou měst, zvaných hostů a přítomných umělců, rovněž v Primaciálním paláci.

Středa 21. ledna

Dopoledne „prezentace Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2009“ v ČCB. Akce pro novináře s účastí náměstkyň primátorů obou měst zahrnovala úvodní a závěrečné vystoupení Zemlinského kvarteta, tiskovou konferenci řízenou ředitelem Pražského jara, o.p.s. a vlastní názornou prezentaci celkového pojetí a programu festivalového ročníku PJ 2009. Odpoledne odborná přednáška na téma současná architektura v Praze po roce 1990 v Galerii Design Factory, po níž následovala slavnostní vernisáž výstavy Galerie Jaroslava Fragnera „New Face of Prague“. Večer se konaly dva programy:

  • V Radošínském naivním divadle vystoupili herci pražského Divadla Ungelt Chantal Poullain a Oldřich Kaiser v komedii Richarda Alfieri „Šest tanečních hodin v šesti týdnech“, účast PaedDr. Žárská.
  • Ve Studiu 12 se uskutečnil autorský literárně-hudební pořad „Tak trochu sváteční shakespearovská pošta“. Překladatel a anglista prof. Martin Hilský přednášel doprovodný komentář k shakespearovským sonetům, zhudebněné sonety zpíval a na klavír doprovázel hudební skladatel Daniel Dobiáš, účast Mgr. Vylitová.

Čtvrtek 22. ledna

Dopoledne jednání na ČCB, odpoledne prohlídka města. Večer Radošínské naivní divadlo, kde herečka Eliška Balzerová představila všechny postavy komedie irské autorky Geraldine Aron „Můj báječný rozvod“. Souběžně konané literární performance „…a já vlastně vůbec nemiluji tebe“ inspirované korespondencí Fr. Kafky a M. Jesenské se účastnila ředitelka ČCB.

Pátek 23. ledna

Dopoledne prohlídka nové budovy Národního divadla, odpoledne a) příjezd Divadla Na zábradlí – uvítání, ubytování, stavba scény a zkoušky, PaedDr. Žárská, b) jednání na bratislavské radnici s vedoucí a dvěma kolegyněmi z oddělení kultury – průběh prezentace, další kulturní spolupráce a konzultace přípravy a zabezpečení mezinárodního projektu Mosty mezi městy 2009, kdy Bratislava plní funkci garanta, Mgr. Vylitová. Večer Radošínské naivní divadlo, kde Divadlo Na zábradlí uvedlo představení Jiřího Pokorného „Milada“, tragikomickou operu o třech dějstvích.

Sobota 24. ledna

Dopoledne návštěva paláců Galerie města Bratislavy - prohlídka stálé expozice a dvou výstav současných výtvarníků v Mirbachově paláci a prohlídka prostor Pálffyho paláce, odpoledne závěrečné jednání s ředitelkou ČCB – předběžné zhodnocení akce a konzultace rozsahu reciprocity. Večer koncert Jana Spáleného a skupiny ASPM v hudebním klubu Hlava XXII.

Neděle 25. ledna

Dopoledne v hotelu rozloučení s muzikanty a poté vyřízení účtu za ubytování kulturní skupiny – kontrola a převzetí originálu dokladů o platbě. V 11.00 hodin odjezd MHD na nádraží, ve 12.00 hodin odjezd vlakem z Bratislavy a v 16.30 hodin příjezd do Prahy.

Zhodnocení akce:

Ve svém výsledku lze Dny Prahy v Bratislavě hodnotit jako zdařilou, velmi úspěšnou prezentační akci. Všechny aktivity víceoborové a poměrně rozsáhlé kulturní nabídky se uskutečnily na velmi dobré profesionální a umělecké úrovni a ve sjednaném rozsahu. Setkaly se s velkým diváckým ohlasem a zájmem obyvatel Bratislavy i sdělovacích prostředků o Prahu a pražskou kulturu. Návštěvnost koncertních, divadelních a literárních pořadů překračovala kapacity sálů, prezentace PJ, přednáška a vernisáže obou výstav zaznamenaly širokou účast a velký zájem z řad zvaných hostů, odborné veřejnosti i sdělovacích prostředků. Zjevná byla propagace a medializace akce.

Závěry:

Pokud budou pořádány Dny Bratislavy v Praze, měly by být organizovány i financovány obdobně jako byly realizovány Dny Prahy v Bratislavě, tj. bratislavskou radnicí, slovenskými (bratislavskými) institucemi působícími v Praze a sponzory.

Hl.m. Praha by mělo recipročně na své náklady zajistit reprezentativní sál na zahajovací koncert, recepci zhruba pro 150 zvaných hostů a zdarma zajistit reklamní plochy k vylepení 50 ks plakátů F A1 na 14 dní (hostující strana zajišťuje a hradí návrh a tisk plakátů).

 

V Praze dne: 30. 1. 2009

Mgr. Zdenka Vylitová    PaedDr. Zdeňka Žárská

Příloha: Program Dnů Prahy v Bratislavě