Místo: Oddelenie kultúry a športu, Magistrát hl. m. SR Bratislavy

Termín: 14. 10. 2005 (9:00 – 12:00 hodin)

Účel cesty:Pracovní setkání (koordinační schůzka) k projektu Vánoční mosty mezi městy 2005

Účastník cesty: PhDr. Věra Hollerová, koncepční specialista v oblasti kultury, OKP MHMP

Účastníci jednání: náměstek primátora PhDr. Štefan Holčík, CSc., realizátoři projektu a zástupci magistrátů Brna, Vídně, Krakowa, Bratislavy a Prahy. Dále předseda představenstva společnosti Taiko, a. s., pan Libor Votruba a obchodní ředitel Ing. Petr Benáčan.

 

Program:

Koordinační schůzka k projektu Vánoční mosty mezi městy, kterou řídila vedoucí OKŠ PhDr. Žofia Halmová. Hlavním bodem jednání bylo zpracování návrhu harmonogramu přijetí a výjezdů souborů v rámci uvedeného projektu, jehož řídícím městem je pro rok 2005 Bratislava. V hl. m. Praze koordinuje přijetí a výjezd souborů občanské sdružení Noctuella, a to s finanční podporou hl. m. Prahy (forma spolupořadatelství). Noctuella úzce spolupracuje se společností Taiko, a. s.

Závěry jednání:

  1. připomínky k navrženému harmonogramu přijetí a výjezdů souboru budou zaslány do Bratislavy do 25.10.2005 (za hl. m. Prahu zajišťuje občanské sdružení Noctuella)
  2. definitivní upřesnění harmonogramu přijetí a výjezdů souborů bude potvrzeno do 30. 10. 2005 (za hl. m. Prahu zajišťuje občanské sdružení Noctuella)
  3. v rámci projektu se nebudou konat  výstavy dětských prací, pro které nemá většina zúčastněných radnic v roce 2005 prostorové podmínky
  4. v roce 2005 není zajištěna společná propagace projektu – každé město zajistí propagaci individuálně dle svých možností
  5. Taiko, a. s. umožní v rámci Pražských vánoc 2005 vystoupení účastníků projektu (souborů) na Staroměstském náměstí.

Požadavek na hl. m. Prahu:

Hl. m. Praha bylo požádáno, aby se stalo v roce 2006 řídícím městem projektu Mosty mezi městy, t. j. zahrnulo do svého plánu a rozpočtu uskutečnění koordinační schůzky zástupců radnic zúčastněných měst a organizátorů projektu v hl. m. Praze v 1. pololetí 2006.