Účastníci:

  • Mgr. Bohuslava Fuxová
  • Mgr. Lada Králová
  • Mgr. Marcel Petrásek

Účel:

  • pracovní jednání na Magistrátu města Vídně s doktorem Milosem Krumlem
  • fotodokumentace vánočních trhů
  • fotodokumentace interiéru města
  • fotodokumentace městského mobiliáře
  • fotodokumentace reklamních zařízení

Komunikace: němčina, angličtina (bez tlumočníka)

 

Časový průběh cesty:

Pondělí 6. 12. 2004

8:26 odjezd vlakem z hl. nádraží v Praze - 13:00 hod – příjezd do Vídně na nádraží Südbahnof Wien

Jednání na Magistrátu města Vídně na referátu architektury a ochrany města a památkových zón  s Dr. Milosem Krumlem.

Jednání se týkalo problematiky památkové ochrany, prohlašování věcí za kulturní památku, správního řízení a pokutování porušení platné právní úpravy ve Vídni a strategie reklam komerčního sektoru v ochranných zónách Vídně a na kulturních památkách. Seznámení se s databankou památek Vídně.

Jedním z důležitých diskutovaných témat byl také interiér města, především dokumentace světelných reklamních zařízení a jejich vliv na kulturní památky a ochranné zóny města Vídně.

Úterý 7. 12. 2004

Fotodokumentace objektů v ochranných zónách.

Řešení vánočních trhů z hlediska památkové péče.

Vliv reklam komerčního sektoru na uliční interiér ochranných zón.

Středa 8. 12. 2004

Prohlídka sanace Parlamentu a řešení umístění podzemních garáží.

16:34 odjezd vlakem z Vídně z nádraží Südbahnof do Prahy - 21:15 příjezd do Prahy na hl. nádraží

Závěry: přínos pro odbor památkové péče MHMP

Největším přínosem pro odbor památkové péče MHMP bylo získání potřebných informací a praktických zkušeností z oblasti památkové péče, které mohou přispět k prohloubení metodické a správní činnosti odboru památkové péče MHMP, zvláště pokud jde o oblast správních řízení, řešení veřejného interiéru města a umisťování reklamních zařízení. Oddělení koncepce a koordinace projektů, grantů, dokumentace a podpory samosprávné činnosti byly předány k dispozici všechny tiskové materiály.