Země:  SRN

Město: Lipsko

Termín:  21.11. - 22.11.2008

Účel:  návštěva veletrhu pro památkovou péči Denkmal 2008  

Účastník: Ing. Anna Zídková

 

Účel cesty:

Udržení kontaktu s prováděním památkové péče v sousedním Německu, seznámení se s jinými postupy či ověření si, že památková péče se provádí stejně u nás i v ostatních zemích, které se veletrhu zúčastnily, po dvou letech, což je interval pořádání veletrhu Denkmal.   

Časový průběh cesty:

odjezd  z Prahy v 6.00 hodin
příjezd do Lipska  21.11.2008 v 10hodin
mezi příjezdem a odjezdem účast na veletrhu, prohlídka pasáží v Lipsku a archivu prvků památkové péče Saska v Trebsen
odjezd : 22.11.2008 v  16.30 hodin z Trebsen 
příjezd do Prahy 20.15 hodin

Závěr:

Vystavovatele a výstavní plochy veletrhu lze rozdělit do tří základních skupin. První skupina jsou společnosti představující materiály a technologie, používané v památkové péči nebo v souvislosti s historickými objekty. Další částí je prezentace dochovaného historického dědictví, metod jeho záchrany. Poslední skupinou je prezentace regionů a zemí, v prvé řadě zastoupených odbornými organizace památkové péče.

V letošním roce byla ČR zastoupena pouze jedním vystavovatelem, který prezentoval systém sanace zdiva, běžně známý pod obchodní značkou HELIFIX.

V rámci národních expozic byla pravidelně jistá část vyhrazena prezentaci záchrany kulturního dědictví a jistý podíl z národních stánků byl poskytnut i soukromým subjektům, které se na záchraně kulturního dědictví podílejí (od restaurátorů, přes tradiční řemeslné výrobky až po nové technologie v památkové péči, jako byla nanotechnologie při ochraně archeologického dědictví v Krakově).

Ve zbývajícím čase jsem navštívila centrum města Lipska, jehož pasáže patří ke specifickému kulturnímu dědictví Lipska. Při návratu do ČR jsem navštívila objekt Alte Papierfabrik, sídlo Förderverein für Handwerk und Denkmalpflege Schloss Trebsen, který byl prezentován na veletrhu a slouží jak komerčně (prodej repasovaných historických prvků) tak jako saský zemský archiv stavebních prvků.

Závěrem lze jen konstatovat skutečnost, že se na veletrhu nebylo zastoupeno hlavní město Praha nebo Česká republika, i když je srovnatelná se zeměmi, které na veletrhu zástup měli jako Polsko, Lotyšsko, Ruská federace, národním partnerem letošního veletrhu bylo Maďarsko a poprvé byl na veletrhu presentován také regionální partner  spolková země Hesensko. Jako možná prezentace Prahy se jeví prezentace pod záštitou Asociace krajů s tím, že by bylo možné prezentovat jak výsledky grantové politiky, tak systém památkové péče (jednotlivé kulturní památky i území pod plošnou památkovou ochranou) a v neposlední řadě pražskou památkovou rezervaci jako památku UNESCO, tak jako byla v letošním roce prezentovaná Jaroslav.

zpracovala Ing.A.Zídková 27.11.2008