Účastníci:

  • Mgr. Bohumil Černý, radní MHP
  • JUDr. Marie Widemannová, asistentka radního
  • Mgr. Lada Králová, OKP-MHMP

Termín:    11. - 13. ledna 2006

Místo:     Utrecht - Nizozemí

Účel:     Návštěva nejvýznamnějšího veletrhu cestovního ruchu v Nizozemí „Vakantiebeurs Utrecht“, jednání se zástupci Czechturismu (MMR) a Českého centra (MZV), působícími přímo v Nizozemí

Komunikace: angličtina (bez tlumočníka) 

Úhrada:     MHMP (kapitola cestovního ruchu 0619, odd. §2140, org. 0)

Zprávu zpracovala: Mgr. Lada Králová (oddělení koncepce, koordinace projektů, kultury a cestovního ruchu MHMP-OKP)

 

Časový průběh cesty:

středa 11. 1. 2006

17:05 odlet z Prahy do Amsterdamu (letiště Shiphol)

20:30 jednání se zástupci firmy Celtic, s.r.o., která organizuje prezentaci stánku hl. m. Prahy
na veletrzích cestovního ruchu


čtvrtek 12. 1. 2006

10:00 – 16:00

  • návštěva největšího veletrhu cestovního ruchu v Nizozemí Vakantiebeurs Utrecht, prohlídka stánků jednotlivých zemí střední a východní Evropy 
  • jednání s pracovníky PIS zajišťující prezentaci hl. m . Prahy na stánku věnovanému W. A. Mozartovi s motivem Stavovského divadla.

20:00   setkání s ředitelkou českého centra v Haagu Dášou van der Horst


pátek 13. 1. 2006

10:00–11:00 návštěva veletrhu cestovního ruchu Vakantiebeurs Utrecht,

11:00–12:00 jednání s ředitelkou centra Czech Tourism v Amsterdamu Kateřinou Neveu

14:05   odlet z Amsterdamu do Prahy

Závěry z návštěvy veletrhu cestovního ruchu:

Veletrh Vakantiebeurs Utrecht je jedním z nejnavštěvovanějších veletrhů cestovního ruchu v Holandsku a jedním z významných veletrhů cestovního ruchu v Evropské unii. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto letos prezentovat na tomto veletrhu poprvé i hlavní město Praha, a to prostřednictvím výstavního stánku s motivem Stavovského divadla – Mozart. Právě letošní mozartovské výročí by mohlo napomoci tzv. kulturní turistice (na stánku byly distribuovány materiály projektu Mozartpraha2006).

Návštěvnost veletrhu byla vysoká a zájem o netradiční stánek Prahy předčil očekávání. Prezentaci Prahy zajišťovali přímo na stánku pracovníci Pražské informační služby. Návštěvníci veletrhu měli vedle možnosti shlédnutí audiovizuální prezentace Prahy a získání informací přímo od pracovníků Pražské informační služby k dispozici i propagační materiály a brožury Prahy. Stánek byl umístěn v sekci východní a střední Evropy, hned vedle stánku CzechTourism, na kterém se prezentovaly jednotlivé kraje České republiky.

Výstavní stánky České republiky i Prahy obstály a získaly pozornost návštěvníků i přes velkou konkurenci sousedních výstavních stánků, zejména stánku Maďarska, který dobře využil
k prezentaci země národní specifika jako jsou národní kuchyně, folklór, maďarské lázně a další.

Obyvatelé Holandska tvoří nemalou část v příchozích zahraničních návštěvníků Prahy i celé České republiky. Holanďané jezdí ze všech evropských zemí na dovolenou nejčastěji. V České republice navštěvují hlavně Prahu, Český Krumlov, Kutnou Horu a Karlovy Vary. Podle informací centrály cestovního ruchu CzechTourism (jednání s ředitelkou CzechTourismu v Holandsku) do České republiky za 1. – 3. čtvrtletí roku 2005 přicestovalo 4 999 964 zahraničních turistů, kteří využili služeb hotelů, penzionů a ostatních hromadných ubytovacích zařízení. Jedná se o nárůst oproti stejnému období roku 2004 o 4,9 %. Nejvýraznější - 10% růst počtu evropských turistů, se projevil u Nizozemců, kterých k nám za 1. – 3. čtvrtletí roku 2005 přicestovalo 256 995.