Účastníci:

  • Mgr.Bohumil Černý, radní HMP
  • JUDr.Marie Widemannová, asistentka radního

Termín: 18. - 19. února 2006

Účel: Návštěva veletrhu BIT 2006

Komunikace: angličtina (bez tlumočníka)

Úhrada: MHMP

 

Průběh cesty:

18. 2. 2006

8:50 – přílet do Milána

10:00 – 16:00 Veletrh

Jednání se zástupkyní Generálního konzulátu ČR, Milán, Mgr.Evou Brodcovou a jí přizvanou zástupkyní Italsko-českého centra pro obchod a kulturu paní Hanou da Ros.

Jednání s vedoucím oddělení veletrhů z Czechturismu panem Mojmírem Mikulou.

Krátké setkání se zástupci středočeského kraje, p.Piklovou, vedoucí odd. turistického ruchu 

Odboru regionálního rozvoje Středočeského kraje (pozn.pan Mikule s nadsázkou doporučoval, aby se Středočeský kraj na veletrzích prezentoval jako Okolí Prahy!).

17:00-19:00 návštěva historických památek v centru Milána

 

19. 2. 2006

10:00 -12:00 Veletrh

Jednání o možnostech spolupráce s Czechtourismem na veletrzích, kde Praha samostatně nevystupuje.

12:30 – odjezd na letiště

16:30 – přílet do Prahy

 

Výsledky a závěry:

Účelem cesty bylo jednak další srovnání a poznání jednoho z nejdůležitějších evropských veletrhů cestovního ruchu, posílení reprezentace Prahy jednáními na úrovni radního s partnery na úrovni státu, státní agentury a zahraničními partnery.

Veletrh cestovního ruchu BIT Milano má více než dvacetiletou tradici a rozvinul svoje působení blíže k zákazníkovi, spotřebiteli, jenž představuje hlavní zdroj pro výzkumy trhu, a jehož názory, trendy a potřeby mají největší váhu pro výstupy sektoru turistického ruchu. Veletrh v Miláně poskytuje širokou nabídku  pro všechny turisty, od luxusních zájezdů po speciální individuální objednávku dobrodružnějších zážitků nebo úplné relaxace. Zohledňovány jsou poslední trendy, novinky z nově se účastnících zemí, změny nabídky podle přání spotřebitele. Výstavu navštěvují běžní zákazníci, cestovatelé a profesionální operátoři, všem skupinám je věnována zvláštní pozornost. Letos byl BIT zaměřen na znovu objevování přírody, nové technologie (využívání internetu pro cestovní ruch) a otázky zaměstnanosti v cestovním ruchu. Cestovní ruch  je  neustále rostoucí sektor, v roce 2010 má v EU vytvořit z 2, 2 miliónů 3,3 milióny nových pracovních příležitostí, v roce 2006 se očekává, že v rámci turistického ruchu bude představovat 9% všech pracovních míst v Evropě. Vzhledem k evropskému významu BIT Miláno je zcela nezbytné, aby se na něm Praha prezentovala výrazně a samostatně. Je to zkrátka veletrh, kde nelze nebýt!

Při jednáních se zástupkyní, pracovnicí konzulátu v Miláně, MZV byly vyzdviženy zejména otázky kulturní výměny mezi Itálií a ČR, respektive mezi Prahou a Milánem. Existuje řada nevyužitých možností. Pan radní Černý poukázal na to, že Praha poskytuje granty na kulturní mezinárodní projekty. MZV je velmi málo informováno o takových možnostech neboli nepodává dostatek informací na zastoupení ČR v cizině. Je to možná způsobeno malou komunikací mezi resorty a kraji a ústředím, přestože se vynakládají mnohé snahy v tomto ohledu.

Při jednání s Czechtourismu panem Mikulou, který zajisté patří k velkým odborníkům na turistický ruch byla poskytnuta řada postřehů a informací o významu veletrhů cestovního ruchu a také bylo zcela konkrétně jednáno jednak o obecné nabídce Czechtourismu prezentovat Prahu v rámci ČR, tam kde není možné zajistit samostatnou prezentaci, včetně mimořádných nabídek, např.účastnit se s výraznou slevou veletrhu ve Varšavě, kde Czechtourism poprvé spolu se svým polským partnerem může připravit mimořádné podmínky pro reprezentaci Prahy. Účast na veletrzích je tak nesmírně užitečná, nejen záležitostí posilování prestiže.

MHMP-OZF v jednáních s představiteli Milána informoval o smluvené schůzce s paní G.Giobbi, zastupitelky Milána, a to přímo na veletrhu u stánku Prahy (Mozart). Dohoda však nebyla italskou stranou dodržena, nezdálo se být vhodným dožadovat se za těchto okolností setkání prostřednictvím telefonu. OZF přislíbil, že zjistí, proč ke schůzce nedošlo. Je ovšem také pravda, že v Itálii jsou před parlamentními i obecními volbami (duben, červen) všichni politikové asi velmi zaneprázdněni.

Úkoly: 

MHMP-OZF – zjistit nesrovnalosti stran dojednaných jednání

MHMP-OKP (PIS) – připravit informace o možnostech užší spolupráce s Czechtourismem na nabízených veletrzích