Účastník cesty: PhDr. Jana Hudcová, specialista pro cestovní ruch OKP MHMP

Cílová země – město: Basilej, Švýcarsko

Termín konání cesty: 14. - 18. února 2008

Cíl cesty: Výstava MUBA Basilej

Komunikace: angličtina (bez tlumočníka)

Úhrada:    MHMP

Zpracovala v Praze 13. 3. 2008 PhDr. Jana Hudcová

 

Výstava MUBA Basilej  je ve Švýcarsku největší výstavou spotřebního zboží, novinek, wellness, cestování a patří k ní i první víkend s výstavou cyklistických potřeb a prázdninových pobytů. Celá výstava trvá 10 dní a sjíždějí se na ni návštěvníci nejen z celého Švýcarska, ale i okolních zemí Francie a Německa.

Výstava byla vybrána pro prezentaci hl.m.Prahy ze dvou důvodů – přímé letecké spojení s Basilejí, nový noční vlak spojující Prahu s Basilejí a stoupající počet švýcarských turistů byly podnětem k podpoře tohoto trhu a významným důvodem byla i podpora příznivého image ČR ve Švýcarsku, protože český fotbalový tým bude zahajovat ME Evropy ve fotbale zápasem s domácími Švýcary 7.6.2008 právě na stadionu v Basileji, který je největší ve Švýcarsku.

MUBA Basilej má dvě velké výhody – jednak jde o výstavu, která je mnohem propagovanější po celé zemi než jakýkoli specializovaný veletrh cestovního ruchu, její propagace je prakticky již dlouho před zahájením nejen v denících, ale i časopisech ať společenských či  odborných, a za druhé je výstavou s dlouhou tradicí. Letošního 92.ročníku se zúčastnilo 1100 yvstavovatelů a navštívilo ho téměř 330 000návštěvníků. Jako razantní vstup na švýcarský trh byla rozhodně vhodnou příležitostí, protože se zde pracovalo pouze s veřejností, a to z nejrůznějších společenských vrstev, což je v konzervativním Švýcarsku velmi důležité.

Výrazně se zde projevila spektakulárnost pražského stánku a rozhodně velkou atrakcí je přímý přenos z web kamer, kterým lze sledovat Karlův most, Staroměstské náměstí a Václavské náměstí. Právě v případě veřejnosti je živý obraz Prahy tím nejlepším přesvědčovacím prostředkem.

Jednání:

  • V tiskovém středisku výstavy byly uplatněny materiály hl.m.Prahy a tisková zpráva,která informuje o atraktivitě Prahy.
  • Stánek navštívil obchodní rada v Bernu pan Klepáč,který projevil zájem o další spolupráci s HMP i na dalších akcích. Potvrdil, že ze švýcarské strany se zájem o Českou republiku zvyšuje a to i v oblasti obchodní a investiční. Na základě jednání byla velvyslanectví v Bernu ponechána část část propagačních  materiálů pro využití na prezentačních akcích velvyslanectví .

Bylo dohodnuto, že v případě akce, která by se vázala k cestovnímu ruchu, bude OKP MHMP osloveno ze strany velvyslanectví.

Posouzení zdrojového trhu:

Pro Českou republiku je Švýcarsko poměrně novým zdrojovým trhem, hovoříme-li o masovém měřítku. Nová dopravní přímá spojení zlevňují výrazně cesty do Prahy, zejména z oblasti severního Švýcarska a mohou tak výrazně ovlivnit návštěvnost. Vzhledem ke specifice švýcarského sociálního, kulturního a společenského povědomí , je nutno konstatovat, že je to trh značně konzervativní, (i když v severním Švýcarsku méně) a tudíž vyžaduje velmi individuální přístup a trpělivou mravenčí práci. To se projevilo i na stánku, který přitahoval značnou pozornost a to i médií, nicméně kladené dotazy byly velmi často primitivnějšího charakteru. Co se týče motivace Švýcarů pro cesty do zahraničí je to především exotika či okolní země (lyžování a horská turistika levnější než ve Švýcarsku). Stále největší podíl na trhu má domácí turistika. Nicméně motivace pro návštěvu Prahy – nikoli České republiky – lze nalézt – módní jsou momentálně dvoudenní zájezdy pouze za zábavou.  Je třeba tyto motivace rozšířit, na trhu se lze uplatnit s luxusnější nabídkou – balíčky spojené s kulturní nabídkou především v oblasti vážné hudby či opery a baletu, protože tyto aktivity jsou ve Švýcarsku stále luxusním zbožím. Na tomto trhu je nutno neustále zdůrazňovat bezpečnost Prahy, kvalitu služeb a množství památek a kulturních aktivit.

Závěr:

Veletrh MUBA v Basileji  potvrdil zásadní předpoklady pro další propagaci a marketing hlavního města. Potvrdilo se,  že je nutno  velmi výrazně na tomto trhu pracovat. Pochopitelný je menší zájem Czechtourism o tento trh, protože pokud se zde lze prosadit, pak to bude vždy především hl.m.Praha. Vzhledem k tomu, že zde velmi dobře působí sdílení příznivých dojmů z návštěvy Prahy, je třeba věnovat švýcarským turistům velkou pozornost, protože perspektivně, díky jejich konzervativnosti, lze předpokládat jejich návrat.

  • Je nutno nadále intenzivně působit na tomto trhu, v přímém styku s veřejností, zejména v mediální formě a nabízet Prahu jako bezpečné město památek a kultury.
  • Je nutno využívat všech příležitostí zejména ve spolupráci s velvyslanectvím a dopravními společnostmi, nejen ČSA, ale i Swissem, či švýcarskými a německými dráhami. Doporučuji ,co se týče finančního zázemí tento trh nepodceňovat.
  • Zaměřit se nejen na veřejnost, ale i tour operátory.