Účastníci:

  • Mgr. Bohumil Černý, radní HMP
  • Ivan Bednář, zastupitel HMP
  • Jan Kněžínek, ředitel OKP
  • JUDr. Marie Widemannová, asistenka radního

Termín: 17. - 19. ledna 2006

Účel:

  • Návštěva moskevské radnice a otevření výstavy současných českých výtvarníků.
  • Cesta se uskutečnila na pozvání ředitelky Českého centra v Moskvě  za účelem účinnější podpory rozvoje kulturních styků mezi Prahou a Moskvou.

Komunikace: angličtina, ruština (bez tlumočníka)

Úhrada: MHMP

 

Průběh cesty:

17. 1. 2006  

16:25 přílet do Moskvy

Setkání a jednání s ředitelkou ČC Moskva

18. 1. 2006  

9:00 – 11:00 Vláda Moskvy

Setkání a jednání s představiteli hl. města RF v čele první náměstkyní předsedy Vlády Moskvy L. I. Švecovou

Odpoledne – prohlídka města

17:30 odjezd na vernisáž výstavy V mezičase

18:30 slavnostní otevření výstavy

19. 1. 2006 

9:30 - 10:00  setkání s ředitelem Českého domu

Všeobecné informace o Rusku a o Velvyslanectví ČR v Moskvě

14:00 odjezd na letiště

 

Poznámka:

Cesta byla poznamenána extrémními mrazy, až -31°C, což bylo i v Moskvě neobvyklé.

Některá muzea a školy byly uzavřené, doprava omezena, lidem bylo doporučováno nevycházet na ulici, energetická situace byla krizová.

 

Výsledky a závěry:

Účelem cesty bylo jednat o vzájemných kulturních stycích Prahy a Moskvy, pokud možno v konkrétnější rovině, vzájemně se informovat s Moskevskou stranou o rozvoji kultury a cestovního ruchu v obou městech. Návštěva měla i svou slavnostní část, a to otevřít výstavu současných výtvarníků  „V mezičase“, organizovanou Českým centrem - Moskva spolu s Národním centrem současného umění v Moskvě.

Česká delegace v čele s panem radním Černým měla připravenou návštěvu moskevské radnice, a to přijetím na úrovni na úrovni prvního náměstkyně starosty Moskvy ve Vládě Moskvy (vicepremiérkou) paní Ludmilou Ivanovou Švecovou a jejími spolupracovníky: V.V. Danilinem, ředitelem odboru mezinárodních styků, S. K. Ananovem, zástupcem předsedy výboru pro turistický ruch, A. S. Popovou, zástupkyní předsedy výboru kultury, A.G.Vekslerem, zástupcem vedoucího výboru pro ochranu kulturního dědictví.

Jednání mělo vcelku oficiální ráz, sestávající z prezentace obou měst, především jejich kultury a turistického ruchu. Moskva má mnohem větší rozměry než Praha, k porovnání však zůstává počet divadel a kulturních zařízení, péče o kulturní dědictví a rozvoj turismu, ze kterého Praha vychází relativně úspěšněji v porovnání s počtem obyvatel. Postavení kultury v Moskvě je však jednou z jasných priorit a rovněž tak zachování divadel, město jich má v současnosti 59, k transformaci se nechystá, neboť k tomu neexistují ekonomické a zejména politické podmínky. Zaujala nás stížnost na malý počet turistů přicházejících z Prahy v porovnáním s čísly ruských turistů v Praze a ČR (Konzulát ČR v Moskvě vydává denně 500-700 víz). Ceny v Moskvě jsou vysoké, večeře ve slušné restauraci kolem 600 Kč, musely by asi spadnout ceny pro přilákání našich turistů do Moskvy.

K návrhu ujednání, které předal k dalšímu možnému projednávání panu radnímu Černému OZF, se ruská strana nevyjádřila. Nicméně ze strany Moskvy (V.V.Danilin) zazněla slova o potřebě uzavřít rámcový protokol o spolupráci ve více oblastech a stanovení priorit. Byla zmíněna možnost návštěvy starosty Lužkova v Praze. V kuloárových jednáních na radnici a potom i po otevření výstavy „V mezičase“, se zástupkyně ředitele pro oblast kultury A.S.Popova zmiňovala o tom, že i bez ujednání lze uvést řadu menších kulturních akcí v Praze, a to především v návaznosti na možnou návštěvu starosty Lužkova v Praze. Jako druhou možnost kulturní výměny mezi Moskvou a Prahou uvedla zařazení vystoupení některých moskevských divadel v rámci Dnů RF v ČR, o kterém bude v nejbližší době jednáno s paní Novotnou, ředitelkou ČC Moskva. Otevření výstavy s projevem pana radního Černého v Moskvě bylo velmi zajímavé a žádoucí, konalo se v nově otevřeném „Národním centru současného umění“ a znamenalo významnou prezentaci. Vzhledem k velikosti Moskvy a tradičně silného uměleckého potenciálu Ruska, v řadě oblastí na světové úrovni (hudba, balet, divadlo, film, výtvarné umění a dal.), přichází do Moskvy řada umělců a manažerů z celého světa, existují již silné vazby agentur na USA, Londýn, Paříž.

Moskva je obrovské město s komplikovanou správou a řízením (formy a způsoby odpovídají často minulým časům, slovíčka se mění), k orientaci v tamějších podmínkách mohou také napomáhat ČC a Velvyslanectví ČR v Moskvě. Lze doporučit před jednáními v ruských podmínkách se informovat o aktuálním přístupu moskevské strany. Delegace radního Černého bez užšího spojení se ZÚ v Moskvě a vybavená jen základní složkou dokumentů z MHMP tak seznala veškeré podstatné skutečnosti až přímo na místě, z nichž některé byly překvapivé, například to, že moskevská strana jaksi „pozapomněla“ na předcházející jednání v oblasti kultury i pozvání starosty Lužkova do Moskvy. 

Proto závěrem jen několik úkolů:

MHMP-OZF   -  vyjasnit urychleně stav ujednání a zaslat zvací dopis primátora MUDr.Pavla Béma starostovi Moskvy p.Lužkovovi

MHMP-OKP  -   připravit do poloviny února seznam možných akcí (projektů) z Moskvy zajímavých pro Prahu, z nichž některé Moskva již nabízí; spolupracovat s ČC v Moskvě na projektu Dnů RF v ČR formou zařazení akcí vhodných pro Prahu (zůstává otázkou, proč původně Moskva neměla v úmyslu se zařadit do ruských dnů v ČR). Následně koordinovat návštěvu starosty Lužkova s Dny Moskvy v Praze. V případě odložení návštěvy p. Lužkova na rok 2007, adekvátně přizpůsobit kulturní program 2006.