Účastník: Mgr. Pavel Fexa, oddělení památkových architektů, kunshistoriků a archeologů, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP

Komunikace: angličtina, němčina (bez tlumočníka)   

Úhrada:    MHMP

Termín:    4. – 7.10. 2007

Dne: 11. 10. 2007

Zprávu zpracoval: Mgr. Pavel Fexa

Třiapůlmiliónová evropská metropole nabízí návštěvníkovi vedle plejády prestižních, velkoryse koncipovaných kulturních akcí (věhlasné muzejní expozice, koncerty, divadelní a operní představení, filmové přehlídky, výstavní projekty, uliční performance) šanci na vlastní oči vnímat výraznou koncepční proměnu veřejného prostoru, včetně vzniku nových architektonických dominant velkoměsta.

Hlavní město sjednoceného Německa harmonicky zvládá propojení současné, nezřídka spektakulární architektury s historickým odkazem. Především berlíňanům nabízí velkoryse koncipované funkční urbanistické celky. Pozornému návštěvníkovi nemůže uniknout prolínání novodobých objektů se zodpovědně revitalizovanou monumentální architekturou minulosti, ani četné instalace špičkové současné plastiky v exteriéru velkoměsta i uvnitř veřejného prostoru reprezentačních budov. Centrum této světové kulturní metropole zásadně netrpí nešvarem velkoplošných reklam. 

Velkorysá koncepce záchrany kulturních památek i celých komplexů kulturních a veřejných institucí, stejně jako pořádání prestižních kulturních akcí jsou podmíněny zajištěním dostatečných finančních zdrojů. Berlín jako země i hlavní město Německa ročně financuje kulturu cca 850 miliony €, místní úřady 23 berlínských obvodů k tomu přispívají částkou téměř 200 miliónů €. Částka směrovaná státem do významných berlínských kulturních institucí cca 200 milionů € ročně na činnost institucí celostátního významu  představuje 15-20% celkového kulturního rozpočtu Berlína. 

Na závěr velkoryse koncipované kulturní nabídky Berlínské kulturní týdny byla provozována desetihodinová inscenace Berliner Ensemble Schillerovy dramatické trilogie Wallenstein, uváděná na počest oslav slavného vojevůdce (režie Peter Stein, v titulní roli Klaus Maria Brandauer) v hale bývalého pivovaru Kindl Brauerei Neukölln, adaptované variabilní vestavbou na divadelní auditorium s dokonalou akustikou i viditelností (světlost portálu cca 18 m, hlediště pro cca 1300 návštěvníků) splňující optimální profesionální požadavky umělecké i provozní.  

Díky adaptacím výstavních prostor v New Yorku se podařilo Berlínu na tři měsíce (1.6. – 7.10.2007) vystavit prestižní kolekci 150 nejproslulejších exponátů    ze sbírek Metropolitního muzea, reprezentující vývoj francouzské malby a sochařství 19. století od klasicismu k postimpresionismu, včetně plastik Augusta Rodina („Francouzská mistrovská díla 19. století“) v prostorách Neue Nationalgalerie, vyprojektované arch. Mies van der Rohe, Kulturforum Potsdamer Platz.