Účastník: dr. Zdenka Žárská, koordinátorka v oblasti kultury, MHMP – OKP

Termín: 13. – 18. 8. 2009

Cíl: Edinburgh - Velká Británie

Účel: Na základě pozvání představitelů festivalu jsem se zúčastnila The Edinburgh Festival Fringe s tím, že kromě zhlédnutí představení budu míst možnost výměny zkušeností s pořadateli a organizátory festivalu.

Úhrada: MHMP

Zvoucí strana  – částečně ubytování, volné vstupenky na některá představení

Zprávu zpracovala:    dr. Zdenka Žárská

 

Časový průběh cesty:

Čtvrtek 13. 8. 2009

11.20 odlet z  Prahy

12.40 přílet do Edinburghu

akreditace a jednání v produkčním centru festivalu

večer -  jednání s Williamem Burdett Couttsem – zakladatelem nejstarší divadelní scény – prostorem Assembly Rooms

Účast na programu festivalu

18.05 – 100 Wounded Tears  - ZOO Venue

22.05 -  Maria Tecce -  VIVA !- Assembly Club

Pátek 14.8.2009

Účast na programu festivalu

11.15 – Austenś Woman – Assembly George Street

16.30 - Circa – Assembly Hall

18.00 – Antonio Forcione – Al Dente ! -  Assembly

23.59 - Adam, Jason & Friends - Assembly Hall

pouliční produkce

Sobota  15. 8. 2009

Účast na programu festivalu

12.30 – Platform 88 - Pleasance Courtyard

14:50 - Soweto Gospel Choir-  Assembly Hall

17:05 -  Kataklo Athletick Dance Theatre´s Love Machines – Music Hall – Assembly

22.30 -  AliMcGregor´s Late Nite Variety Nite Night – Assambly

pouliční produkce

19. 00 – Večeře s programovým ředitelem Assambly George Street a dřívějším dlouholetým ředitelem Fringe Festivalu a zakladatelem Travers Theatre  Jimem Haynesem a ředitelem Prague Fringe Festival Stevenem Govem

Neděle 16. 8. 2009

10.00 – Jednání s Kath M Mainland – Chief Executive Edinburgh Festival Fringe Society

Účast na programu festivalu

16.00  - Noir – Gilded Baloon Teviot

18:25 - Tao – Samurai Magical Drumming – Assembly Hall

20.30 – Anomie –Zoo Soutside

23.30 – Tales of Apocalypsa - Gilded Baloon Teviot

návštěva International Book Festival

pouliční produkce

Pondělí 17. 8. 2009

Účast na programu festivalu

11.15 - Gingers ! The Musical – Musical Theatre

17.20 – Overcoat - Pleasance Courtyard

19.40 - Shappi Khorsandi: The Distracted Activist – Pleasance   Courtyard

21.00 – Frisky and Mannishs School of Pop  - Underbelly

pouliční produkce

Navštívené pamětihodnosti města

Edinburghský hrad – Královský palác z 15. a 16. století, kde jsou uloženy skotské korunovační klenoty

Fruit Market Gallery, minimalistická galerie, oblíbená u studentů umění, představuje současné skotské a další umělce

Park Holyrood - červenošedá opona sloupovitých čedičových skal, která se tyčí na jihovýchodě Starého Města. Vyvýšený park v centru města, který nikdy nebyl zastavěn.

Palác Holyroodhouse - budova skotského parlamentu, oficiálně otevřena v r. 2004. Nejkontroverznější moderní stavba ve Skotsku. Stavba nakonec stála desetkrát více a dokončena o čtyři roky později, než byl původní plán. Veřejnosti je přístupná hlavní hala, kde je výstava, obchod, kavárna a galerie.

Královská míle (Royal Mile ) -  páteř starého města vedoucí od edinburghského hradu kolem tří kostelů, z nichž nejkrásnější je katedrala sv. Jiljí ze 14. až 15. století, až ke královskému opatství v Holyroodu

Skotská národní galerie (National Gallery of Scotland)- impozantní neoklasická budova z 19. století s ionskými sloupořadími, kterou navrhl William Playfair.

Nové Město – Stockbridge (New Town )  – jedna z  nejmalebnějších částí města

Úterý 18. 8. 2009

13.45 – odlet z Edinburghu

15.05 – přílet do Londýna

18.28 – odlet z Londýna

21.25 – přílet do Prahy

Edinburgh Festival Fringe (kromě Fringe festivalu zahrnuje i The International Festival; Edinburh Art Festival, The Jazz & Blues Festival a The Edinburgh International Book Festival) je nejstarší a největší světový festival umění, na kterém si může návštěvník vybrat z bohaté nabídky divadla, literatury, hudby, tance, baletu, site-specific projektů, výstav ad. Letos se ve dnech 7. – 31.8. 2009 konal již 63. ročník, který překonal všechny dosavadní rekordy. Festivalu se zúčastnilo přes 18 000 interpretů, na 265 místech města bylo uvedeno přes 34 000 produkcí, na které bylo prodáno téměř 1 860 000 vstupenek. Již z tohoto výčtu je zřejmé, že se jedná o festival, který se svými rozměry zcela vymyká jiným akcím. Představení začínají dopoledne, poslední program končí po půlnoci, festivalem žije celé město. V Assembly Club Baru je možné diskutovat o produkcích s umělci i manažery festivalu do ranních hodin.

Je skutečně obtížné si z obrovské nabídky nejrůznějších žánrů vybrat (programový katalog má 300 stran) –  zaměřila jsem se proto především na oblast divadla a snažila se zhlédnout z každé oblasti nějaký titul s tím, že zastoupeny byly komorní inscenace, představení na větších scénách i velké muzikálové či hudební produkce. Viděla jsem  4-5  představení denně a byla jsem skutečně překvapena obecně vysokou úrovní jednotlivých titulů. Z tohoto pohledu je mimořádně potěšující, že i v letošním ročníku získal jednu z hlavních cen festivalu „Herald Angel Award“ soubor současného fyzického tanečního divadla DOT504 s představením „100 Wounded Tears“. Tuto cenu uděluje významný deník The Herald nejlepším umělcům, souborům a divadlům, kteří zaujali odbornou porotu, která je složena z uznávaných kritiků. Cena se uděluje v rámci celého Edinburgh festivalu, Herald Angel Award je proto veřejností chápán jako jedno z nejvyšších ocenění. Skupina DOT 504 tak navázala na úspěchy našich souborů v předcházejících ročních - Farma v jeskyni, Teatr Novogo Fronta (jsou také nositelů grantů HMP).

Mimořádně zajímavé a inspirativní bylo setkání s ředitelkou celého festivalu Kath M Mainland, na kterém přiblížila ekonomické i obchodní podmínky festivalu a osvětlila vnitřní festivalová pravidla . Zajištění takovéto velké akce předpokládá finanční spoluúčast mnoha subjektů, město Edinburgh se spolu s místní univerzitou podílí nejen na financování festivalu, ale pomáhá i s organizačním zajištěním. Jednotlivá festivalová působiště vznikala postupně (např. Assemly, Gilded Baloon, Pleasance Courtyard, Musical Theatre, Underbally, The Zoo, Traverse Theatre) nyní působí jako samostatně fungující ekonomické jednotky, které si zajišťují prostory (včetně jejich adaptace), účinkující i program. Každý manažerský tým sám stanovuje podmínky účinkování hostujících souborů (většinou pomáhá i se zajištěním levnějšího ubytování), které za účast platí a získávají určité procento ze vstupného. Centrálně je zabezpečována pouze programová brožura. Tento model vychází - jak v rámci obchodního jednání potvrdil i dřívější dlouholetý ředitel festivalu Jim Haynes (pravidelně se účastní festivalu již 52 let) - z dosavadních zkušeností Fringe Festivalu. Dle mínění ředitelky festivalu se letos jednalo o fenomenální ročník, ve kterém se navzdory ekonomické krizi podařilo realizovat množství zajímavých představení.

Nelze pominout ani zajímavou obchodní stránku celé akce – nedávný výzkum ukázal, že zisky spojené s Fringe Festivalem Edinburgh představují 6,6 milionu GBP v oblasti reklamy . Dle čtenářů řady Rough Guide je festival v čele seznamu 25 turistických zážitků Velké Británie –  v posledních letech se podařilo přilákat především mladé a bohatší publikum. Přes léto se počet obyvatel města zdvojnásobí  -  návštěvníci utratí více než 75 milionů liber. Kulturní zážitky umocňuje i půvab a magická síla samotného města Edinburgh (v roce 1995 bylo zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO). V té souvislosti je třeba zmínit i osobní zkušenost – všechny navštívené akce byly buď zcela nebo téměř vyprodané, dlouhá fronta zájemců o představení se pravidelně vlnila již desítky minut před produkcí - a neodradilo ani velmi nevlídné a deštivé počasí .

Z výše uvedeného je zřejmé, že účast na tomto festivalu je pro každého návštěvníka mimořádným zážitkem i inspirací. Pro hlavní město Prahu pak lze zmínit především perspektivu české verze Fringe Festivalu, který je v metropoli za podpory hlavního města každoročně pořádán v červnu a který by se chtěl během několika let v umělecké i ekonomické úrovni Edinburghu přiblížit.