Projekt Hagia Sofia, Istanbul (TR), 22.1. – 22.3.2009

Mgr. Jan Kostěnec, Ph.D., MHMP – OKP

Cílem dvouměsíčního pobytu v metropoli na Bosporu bylo dokončení prací na britsko-českém archeologickém projektu (započat v r. 2004) v komplexu bývalého raně byzantského katedrálního chrámu Hagia Sofia, dnes Muzeum Ayasofya. Projekt se hlavně soustředí na dokumentaci stavebních fází přístaveb chrámu a sekundárních budov katedrálního komplexu, jako jsou opěrné pilíře (z nichž ten na jihozápadním rohu chrámu obsahuje prostory se zatím nepublikovanou freskovou výzdobou), zbytky patriarchálního paláce, baptisterium či skeuofylakion (sakristie a pokladnice).

Výzkum v tomto roce byl umožněn udělením grantu American Research Institute in Turkey (ARIT)/A.W. Mellon Foundation, z něhož byl pobyt v istanbulském centru ARIT (umístěném v Arnavutköy, na evropské straně Bosporu směrem k Černému moři) a další náklady spojené s projektem hrazeny. V první polovině pobytu byl prováděn vlastní archeologický a stavebně historický průzkum v Muzeu Ayasofya. V druhé polovině pobytu bylo cílem zkoumání materiálu relevantního k projektu v archivech istanbulského Archeologického muzea a Německého archeologického institutu (DAI) a studium v České republice nedostupné literatury v knihovnách ARIT, DAI a Istanbul Research Centre.

Kromě práce v terénu, archivech a knihovnách jsem prezentoval odborné veřejnosti výsledky projektu v centru ARIT. S potěšením mohu konstatovat, že tato přednáška měla rekordní návštěvnost v řadě cyklů seminářů pořádaných ARIT. V neposlední řadě byly velmi přínosné diskuse se zahraničními odborníky na umění, architekturu a historii byzantské a osmanské doby, jako např. prof. J. Haldonem (Princeton), doc. A. Bilban Yalcin (Istanbul University), Dr. I. Jevtić (Koç Research Centre), Dr. A. Vasilakerisem (Bosporus University), Ç. Özkan Aygün (Istanbul Technical University) a arch. Y. Gülec Can (členka týmu restaurátorů sultánských mauzoleí v Ayasofya), a také přednášky svých kolegů, které jsem měl možnost v průběhu dvou měsíců v Istanbulu navštívit (z nich bych chtěl především zdůraznit prezentaci prof. Haldona k problematice obrazoborectví /ikonoklasmu/ v Byzanci 8. – 9. st.).