Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 488 ze dne 25. 3. 2019

Zásady pro poskytování jednoletých a víceletých účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2020


Po  otevření formuláře nejsou zobrazeny všechny jeho části. Formulář postupně reaguje (otevírá se) až po vyplnění Vámi zadaných údajů

Elektronický formulář žádosti o jednoletý grant 2020 (formát zfo.)

Elektronický formulář žádosti o víceletý grant 2021 - 2024 (formát zfo.)

Elektronický formulář žádosti o investiční grant 2020 (formát zfo.)

 

V případě technických potíží při vyplňování formuláře se obracejte na e-mailovou adresu: hot-line_granty@asd-software.cz.

 

On-line formulář žádosti o jednoletý grant 2020 (pro MAC i iOS)

On-line formulář žádosti o víceletý grant 2021 - 2024 (pro MAC i iOS)

On-line formulář žádosti o investiční grant 2020 (pro MAC a iOS)

 

ZPŮSOB ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT:

  1.            u počítačů se systémem Windows ve formátu zfo prostřednictvím aplikace Software 602 Form Filler - tento formulář a jeho vyplnění v off-line verzi je uživatelsky komfortnější: vyplněný obsah formuláře včetně jeho příloh zůstane uložen v PC i po odeslání žádosti. Rozpracovanou žádost lze jednoduše uložit a snadno v jejím vyplňování později pokračovat.
  2.            u počítačů značky Apple - Mac - on-line verzi žádosti - probíhá přes webový prohlížeč. Při vyplňování v on-line verzi by měly být předem připraveny všechny přílohy i další texty a komentáře na jednom lokálním disku a teprve ve finální verzi je nahrávat do žádosti. Při přerušení vyplňování formuláře či nečinnosti delší jak 60 minut dojde k zavření formuláře a ztrátě vložených dat. Aktivní vyplňování žádosti je nutné započít znovu. Po odeslání se žádost uloží pouze ve formátu PDF, nelze tedy nahlížet do obsahu odeslaných příloh - není vidět, co přesně bylo v přílohách odesláno. Již vyplněné údaje do formuláře je možné uložit přes tlačítko v horní liště „Uložit data“, dojde k uložení souboru na lokální disk Vašeho počítače ve formátu XML. Tento soubor je možné opětovně načíst do formuláře a to pomocí tlačítka „Načíst data“ a pokračovat ve vyplňování žádosti. Doporučujeme tedy provést uložení dat včetně příloh na lokální disk (jako zálohu) před finálním podáním na MHMP a poté i po úspěšném podání (bude již obsahovat kód podání).
  3.            u počítačů s otevřeným operačním systémem Linux  - v on-line verzi žádosti - probíhá přes webový prohlížeč. Při vyplňování v on-line verzi by měly být předem připraveny všechny přílohy i další texty a komentáře na jednom lokálním disku a teprve ve finální verzi je nahrávat do žádosti. Při přerušení vyplňování formuláře či nečinnosti delší jak 60 minut dojde k zavření formuláře a ztrátě vložených dat. Aktivní vyplňování žádosti je nutné započít znovu. Po odeslání se žádost uloží pouze ve formátu PDF, nelze tedy nahlížet do obsahu odeslaných příloh - není vidět, co přesně bylo v přílohách odesláno. Již vyplněné údaje do formuláře je možné uložit přes tlačítko v horní liště „Uložit data“, dojde k uložení souboru na lokální disk Vašeho počítače ve formátu XML. Tento soubor je možné opětovně načíst do formuláře a to pomocí tlačítka „Načíst data“ a pokračovat ve vyplňování žádosti. Doporučujeme tedy provést uložení dat včetně příloh na lokální disk (jako zálohu) před finálním podáním na MHMP a poté i po úspěšném podání (bude již obsahovat kód podání).

 U všech variant platí doporučení maximální velikosti žádosti 50 MB!!

 ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODÁNA SOUBĚŽNĚ ELEKTRONICKY I V TIŠTĚNÉ - LISTINNÉ PODOBĚ - podrobněji viz výše „ZÁSADY“.


Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2020

Příjem žádostí o podporu bude ukončen k 12. červnu 2019 - více viz výše "Zásady".