U počítačů s otevřeným operačním systémem Linux  - v on-line verzi žádosti - probíhá přes webový prohlížeč. Při vyplňování v on-line verzi by měly být předem připraveny všechny přílohy i další texty a komentáře na jednom lokálním disku a teprve ve finální verzi je nahrávat do žádosti. Při přerušení vyplňování formuláře či nečinnosti delší jak 60 minut dojde k zavření formuláře a ztrátě vložených dat. Aktivní vyplňování žádosti je nutné započít znovu. Po odeslání se žádost uloží pouze ve formátu PDF, nelze tedy nahlížet do obsahu odeslaných příloh – není vidět, co přesně bylo v přílohách odesláno. Již vyplněné údaje do formuláře je možné uložit přes tlačítko v horní liště „Uložit data“, dojde k uložení souboru na lokální disk Vašeho počítače ve formátu XML. Tento soubor je možné opětovně načíst do formuláře a to pomocí tlačítka „Načíst data“ a pokračovat ve vyplňování žádosti. Doporučujeme tedy provést uložení dat včetně příloh na lokální disk (jako zálohu) před finálním podáním na MHMP a poté i po úspěšném podání (bude již obsahovat kód podání).