Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 104 ze dne 24. ledna 2017 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2017 nepřesahující 200.000 Kč.

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 24. 1. 2017 - jednoleté granty do 200.000 Kč

Příloha č. 2 k usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 24. 1. 2017 - jednoleté granty do 200.000 Kč - de minimis

Příloha č. 3 k usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 24. 1. 2017 - jednoleté granty do 200.000 Kč - investiční

Příloha č. 4 k usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 24. 1. 2017 - jednoleté granty do 200.000 Kč - vyřazené/stažené projekty

Příloha č. 5 k usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 24. 1. 2017 - vzorová jednoletá smlouva

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 104 ze dne 24. 1. 2017

 

Ostatní jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2017 nad 200.000 Kč a víceleté granty na léta 2018–2021 bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání ve čtvrtek 26. ledna 2017.