Projednání návrhu Grantové komise na udělení jednoletých (na rok 2017) a víceletých (na léta 2018 – 2021) grantů KUL ve Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP bude z důvodu neukončeného projednávání finančních prostředků v rozpočtu hl. m. Prahy odloženo na jednání prosincové, tj. na středu dne 14. prosince 2016.