Usnesení hl. m. Prahy č. 776 ze dne 10. 4. 2015

Zásady pro poskytování JEDNOLETÝCH i VÍCELETÝCH účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2016

Formulář žádosti - jednoletý grant

Formulář žádosti - víceletý grant

Formuláře žádostí v elektronické podobě (.zfo), tj. určené k vyplnění žadatelům, jsou k dispozici zde.

 

Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy