Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 129 ze dne 26. ledna 2016 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2016 nepřesahující 200.000 Kč.

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 129 ze dne 26. 1. 2016

Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 26. 1. 2016 - jednoleté granty do 200.000 Kč

Příloha č. 2 k usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 26. 1. 2016 - jednoleté granty do 200.000 Kč - de minimis

Příloha č. 3 k usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 26. 1. 2016 - jednoleté granty do 200.000 Kč - investiční

Příloha č. 4 k usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 26. 1. 2016 - vzorová jednoletá smlouva

 

Ostatní jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2016 nad 200.000 Kč a víceleté granty
na léta 2017–2020 bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání 28. ledna 2016.