Na jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP dne 2. 12. 2015 byl projednán návrh na udělení jednoletých (2016) a víceletých (2017–2020) grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění s tím, že Výbor souhlasil s předložením návrhu těchto grantů k projednávání v Radě a Zastupitelstvu HMP.

Dále v souladu s usnesením č. 1612 Rady HMP ze dne 30. 6. 2015 schváleným harmonogramem vzal na vědomí zveřejnění návrhu na udělení výše uvedených grantů hl. m. Prahy v příloze zveřejněného zápisu z tohoto jednání na webových stránkách hlavního města.

Návrhy na udělení grantů do 200.000 Kč budou projednávány a schvalovány Radou hlavního města Prahy až po schválení rozpočtu HMP cca v lednu 2016.

Následně pak budou projednávány a schvalovány návrhy na udělení grantů nad 200.000 Kč v Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

 

Návrh na udělení víceletých grantů v oblasti kultury a umění ve Výboru KUL ze dne 2. 12. 2015:

Návrh na udělení jednoletých grantů v oblasti kultury a umění ve Výboru KUL ze dne 2. 12. 2015: